Kuran

Kuran poglavlje 71: Nuh - Nuh (Mekka - 28 ajeta)

Kuran poglavlje 71: Nuh – Nuh (Mekka – 28 ajeta)

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 71, Nuh – Nuh (Mekka – 28 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 70: Al-Ma'arig - Stepeni

Kuran poglavlje 70: Al-Ma’arig – Stepeni

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 70, Al-Ma’arig – Stepeni (Mekka – 44 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 69: Al-Haqqa - Čas neizbježni

Kuran poglavlje 69: Al-Haqqa – Čas neizbježni

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 69, Al-Haqqa – Čas neizbježni (Mekka – 52 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam….

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 68: Al-Qalam - Kalem (Mekka - 52 ajeta)

Kuran poglavlje 68: Al-Qalam – Kalem (Mekka – 52 ajeta)

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 68, Al-Qalam – Kalem (Mekka – 52 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 67: Al-Mulk - Vlast

Kuran poglavlje 67: Al-Mulk – Vlast

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 67, Al-Mulk – Vlast (Mekka – 30 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 66: At-Tahrim - Zabrana

Kuran poglavlje 66: At-Tahrim – Zabrana

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 66, At-Tahrim – Zabrana (Medina – 12 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 65: At-Talaq - Razvod braka

Kuran poglavlje 65: At-Talaq – Razvod braka

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 65, At-Talaq – Razvod braka (Medina – 12 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam….

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 64: At-Tagabun - Samoodbrana

Kuran poglavlje 64: At-Tagabun – Samoodbrana

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 64, At-Tagabun – Samoodbrana (Medina – 18 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 63: Al-Munafiqun - Licemjeri

Kuran poglavlje 63: Al-Munafiqun – Licemjeri

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 63, Al-Munafiqun – Licemjeri (Medina – 11 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 62: Al-Gumu'a - Petak

Kuran poglavlje 62: Al-Gumu’a – Petak

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 62, Al-Gumu’a – Petak (Medina – 11 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 61: As-Saff - Bojni red

Kuran poglavlje 61: As-Saff – Bojni red

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 61, As-Saff – Bojni red (Medina – 14 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam….

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 60: Al-Mumtahina - Provjerena

Kuran poglavlje 60: Al-Mumtahina – Provjerena

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 60, Al-Mumtahina – Provjerena (Medina – 13 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati