Evanđelje po Luki 11: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Luki 11: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Luki 11. Evanđelje po Luki, religijska je knjiga, dio Novoga Zavjeta. Napisao ga je sv. Luka i najvjerojatnije je drugo po redu pisanja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Luki 11

1 – Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: “Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.”
2 – On im reče: “Kad molite, govorite: ‘Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje!
3 – Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!
4 – I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!'”
5 – I reče im: “Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ‘Prijatelju, posudi mi tri kruha.

6 – 10

6 – Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’
7 – A onaj mu iznutra odgovori: ‘Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’
8 – Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.”
9 – “I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
10 – Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.”

11 – 15

11 – “A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati?
12 – Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca?
13 – Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!”
14 – I istjerivaše đavla koji bijaše nijem. Kad iziđe đavao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo.
15 – A neki od njih rekoše: “Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!”

16 – 20

16 – A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba.
17 – Ali on, znajući njihove misli, reče im: “Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti.
18 – Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle.
19 – Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci.
20 – Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.”

NE PROPUSTI  Knjiga Izlaska 22: Biblija i Stari zavjet

21 – 25

21 – “Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed.
22 – Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.”
23 – “Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.”
24 – “Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’
25 – Došavši, nađe je pometenu i uređenu.

26 – 30

26 – Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.”
27 – Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva: “Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!”
28 – On odgovori: “Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!”
29 – Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: “Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin.
30 – Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.”

31 – 35

31 – “Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona!
32 – Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!”
33 – “Nitko ne užiže svjetiljku da je stavi u zakutak ili pod posudu, nego na svijećnjak da oni koji ulaze vide svjetlost.
34 – Oko je svjetiljka tvomu tijelu. Kad ti je oko bistro, sve ti je tijelo svijetlo. A kad je ono nevaljalo, i tijelo ti je tamno.
35 – Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tamna.

NE PROPUSTI  Evanđelje po Mateju 25: Biblija i Novi zavjet

36 – 40

36 – Ako ti dakle sve tijelo bude svijetlo, bez djelića tame, bit će posve svijetlo, kao kad te svjetiljka svojim sjajem rasvjetljuje.”
37 – Dok je on govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu.
38 – Vidjevši to, farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra.
39 – A Gospodin mu reče: “Da, vi farizeji čistite vanjštinu čaše i zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti.
40 – Bezumnici! Nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu.

41 – 45

41 – Nego, dajte za milostinju ono iznutra i gle – sve vam je čisto.”
42 – “Ali jao vama, farizeji! Namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti.”
43 – “Jao vama farizeji! Volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima.
44 – Jao vama! Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode.”
45 – Nato će neki zakonoznanac: “Učitelju, tako govoreći i nas vrijeđaš.”

46 – 50

46 – A on reče: “Jao i vama, zakonoznanci! Tovarite na ljude terete nepodnosive, a sami ni da ih se jednim prstom dotaknete.”
47 – “Jao vama! Podižete spomenike prorocima, a vaši ih oci ubiše.
48 – Zato ste svjedoci i sumišljenici djela svojih otaca: oni ih ubiše, a vi spomenike podižete!
49 – Zbog toga i kaza Mudrost Božja: ‘Poslat ću k njima proroke i apostole. Neke će poubijati i prognati –
50 – da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta,

51 – 54

51 – od krvi Abelove do krvi Zaharije, koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta.’ Da, kažem vam, tražit će se od ovoga naraštaja!”
52 – “Jao vama, zakonoznanci! Uzeste ključ znanja: sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući.”
53 – Kad Isus izađe odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko na nj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja
54 – vrebajući na nj, ne bi li štogod ulovili iz njegovih usta.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Luki 11? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: