Značenje riječi Tehnokracija: Šta znači taj pojam

Značenje riječi Tehnokracija: Šta znači taj pojam
Tehnokracija

Ispod možete pročitati šta znači pojam (definicija) Tehnokracija, odnosno značenje riječi Tehnokracija. Ako vas zanima još značenja pojedinih pojmova, upišite u pretragu npr. “Šta znači pojam Svijet” ili “Značenje riječi Svijet” ili samo jednu riječ određenog pojma i kliknite “Search”.

Značenje riječi Tehnokracija

Tehnokracija znači kada vlast imaju ljudi koji su stručnjaci. To je sustav u društvu u kojemu je politika prepuštena stručnim ljudima koji nisu profesionalni političari.
***
Ako vas zanima, možete pročitati nešto o tko je bio grof Saint Germain.

Pročitajte još: Definicija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma. Obuhvaća 4 osnovna značenja:

1. Sažeto, jasno i što je moguće preciznije tumačenje (opis) nekog pojma.

2. točno objašnjenje značenja neke riječi pomoću pojmova koji se smatraju poznatima.

3. logička operacija kojom se određuje opseg i sadržaj nekog pojma pomoću drugih pojmova.

4. teol. svečana odluka pape ili kojeg ekumenskog sabora kojim se neka istina konačno i za cjelokupnu Crkvu prihvaća kao obvezatna u naučavanju i tumačenju katoličke vjere.

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

NE PROPUSTI  Značenje riječi Eudaimonizam - Šta znači riječ Eudaimonizam

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

Vrste definicija

1. deskriptivna (opisna)

2. precizirajuća, točno određuje pojam

3. stipulativna, uvodi se pojam i objašnjenje, iskaz koji se objašnjava

Izvor: Wikipedija

Ocijenite značenje riječi Tehnokracija i ako smatrate da je potrebno, nadopunite značenje u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

MENU
Zabavni NET