Biblijska imena i neka značenja tih imena iz Biblije

Biblijska imena i neka značenja tih imena iz Biblije
Imena i nadimci

U ovoj objavi možete vidjeti neka muška i ženska najljepša biblijska imena i značenja za ta imena. Uz to, svako ime vam može poslužiti kao primjer za ime vaše prinove u obitelji, prijatelja, kolega itd. Sva imena su raspoređena po abecedi, te smo gledali da izaberemo samo najbolja. Objavu smo stavili u kategoriju “Korisni savjeti”. Ako vas zanima, pogledajte neka kršćanska imena. Ugodna zabava.

Najljepša muška biblijska imena

Muška imena – A

Aron – Učitelj
Apolon – Onaj koji uništava
Andrija – Jak čovjek
Amon – Pošten
Aleksandar – Onaj koji pomaže ljudima
Akvila – Orao
Adam – Crvena zemlja
Abraham – Otac mnogih
Abel – Dah

Muška imena – B

Benjamin – Sin moje desnice
Bartolomej – Sin koji oslobađa vode
Barnaba – Sin utjehe
Barak – Grom
Baraba – Sin srama
Balak – Pljačkaš

Muška imena – C

Nema prijedloga

Muška imena – Č

Nema prijedloga

Muška imena – Ć

Nema prijedloga

Muška imena – D

Demetrije – Onaj koji pripada pšenici
David – Voljeni
Daniel – Bog je moj Sudac

Muška imena – Dž

– Nema prijedloga

Muška imena – Đ

Nema prijedloga

Muška imena – E

Ezekiel – Bog će ojačati
Emanuel – Bog s nama
Eleazar – Bog je pomoć

Muška imena – F

Filip – Ratnik
Feliks – Sretan
Fanuel – Božje lice

Muška imena – G

Golijat – Prolaz
Gideon – Uništavač
Gaj – Gospodin
Gabriel – Bog je moja snaga

Muška imena – H

Hošea – Bog je spasio
Herod – Herojev sin
Hadad – Galama

Muška imena – I

Izak – Smijeh
Izaija – Spasenje je od Boga
Ivan – Božja milost
Isus – Spasitelj
Ilija – Moj Bog je Jahve

Muška imena – J

Julije – Nježne kose
Juda – Hvaljen
Jošua – Spasitelj
Josip – Dodani
Jonatan – Bogom dano
Job – Progonjeni
Jišmael – Onaj koga Bog čuje
Jeremija – Gospodnja uzvišenost
Jakov – Izlječenje

NE PROPUSTI  Talijanska imena koja mogu biti izbor za ime vaše prinove

Muška imena – K

Kuz – Prorok
Kornelije – Rog
Klaudije – Hrom
Kenan – Onaj koji dobiva
Kanaan – Trgovac
Kaleb – Pas
Kajin – Biti posjedovan
Kaifa – Koji vraća

Muška imena – L

Luka – Svijetao
Lot – Skriven
Lazar – Božja pomoć
Lameh – Siromašan

Muška imena – Lj

Nema prijedloga

Muška imena – M

Mojsije – Iscrpljen
Mika – Pokoran
Matej – Nagrađen
Marko – Pristojan
Malahija – Moj anđeo

Muška imena – N

Noa – Utjeha
Nikola – Vođa naroda
Niger – Crn
Natan – Davalac
Nabal – Bezosjećajan

Muška imena – Nj

– Nema prijedloga

Muška imena – O

Otniel – Božji čas
Obed – Sluga

Muška imena – P

Pilat – Strijelac
Petar – Kamen
Pavao – Malen
Parmen – Neprekidan

Muška imena – R

Ruben – Koji vidi sina
Rifat – Oprost
Radaj – Onaj koji vlada

Muška imena – S

Stjepan – Okrunjen
Silvan – Onaj koji voli šumu
Saul – Dan od Boga
Samuel – Od Boga zatražen
Samson – Njegovo sunce
Salomon – Čovjek mira

Muška imena – Š

Šimun – Koji čuje
Šalum – Savršen
Šimej – Moja slava

Muška imena – T

Toma – Blizanac
Timotej – Božja čast
Timon – Častan
Tobija – Bog je dobar
Tadej – Koji priznaje

Muška imena – U

Nema prijedloga

Muška imena – V

Vašti – Onaj koji pije

Muška imena – Z

Zerubabel – Stranac u Babilonu
Zaharija – Sjećanje na Boga

Muška imena – Ž

Nema prijedloga

Ženska biblijska imena i značenje

Ženska imena – A

Atalija – Božje vrijeme
Asenata – Nesreća
Arauna – Pjesma
Ana – Milost
Amasa – Briga
Adonija – Bog je moj gospodar
Ada – Skup
Abija – Bog je moj otac

Ženska imena – B

Baana – Tužna

Ženska imena – C

Nema prijedloga

Ženska imena – Č

NE PROPUSTI  Čestitke djedu i baki koje će ih sigurno oduševiti

Nema prijedloga

Ženska imena – Ć

Nema prijedloga

Ženska imena – D

Dina – Ta koja sudi
Delila – Mala
Darija – Koja sve zna

Ženska imena – Dž

Nema prijedloga

Ženska imena – Đ

Nema prijedloga

Ženska imena – E

Eva – Život
Estera – Zvijezda
Eneja – Slavna
Elizabeta – Božja punina
Ela – Pravac

Ženska imena – F

Feba – Čistoća

Ženska imena – G

Gomera – Savršenstvo

Ženska imena – H

Hadasa – Radost

Ženska imena – I

Izebela – Djevičanski
Ivana – Božji dar

Ženska imena – J

Judita – Židovka
Jona – Golubica
Jemima – Lijepa kao dan

Ženska imena – K

Nema prijedloga

Ženska imena – L

Lea – Umorna
Lidija – Jezero

Ženska imena – Lj

Nema prijedloga

Ženska imena – M

Mirjam – Pobuna
Marta – Izazvana
Marija – Isto kao Mirjam

Ženska imena – N

Noemi – Moja ljepota
Naama – Lijepa

Ženska imena – Nj

Nema prijedloga

Ženska biblijska imena – O

Nema prijedloga

Ženska imena – P

Priscila – Nekadašnje
Penina – Dragulj

Ženska imena – R

Ruta – Zadovoljna
Rebeka – Zamka
Rahela – Janje
Rahaba – Ponosna

Ženska imena – S

Suzana – Radost
Sara – Princeza
Saloma – Savršena

Ženska imena – Š

Šekanija – Božje prebivalište

Ženska imena – T

Tamara – Palma
Tabita – Košuta koja jasno vidi

Ženska imena – U

Urija – Jahve je moja svjetlost
Uza – Snaga

Ženska imena – V

Nema prijedloga

Ženska imena – Z

Zara – Sjaj
Zebida – Ona koja daje, poklanja

Ženska imena – Ž

– Nema prijedloga

Koja su vama najbolja muška i ženska biblijska imena? Možete nam reći u komentarima ove objave i navesti još neka imena. Ako smatrate da je neispravno značenje bilo kojeg imena u našem abecednom popisu, i to navedite u komentarima. Da li imate običaj dati djetetu neko staromodno ime ili moderno, strano i slično? Zahvaljujemo unaprijed za vaše mišljenje!

Možda će vas zanimati i ovo: