Biblijske kratice za Stari zavjet i Novi zavjet Svetoga pisma

Biblijske kratice za Stari zavjet i Novi zavjet Svetoga pisma
Vjera i religija: Kratice biblijskih knjiga

Ispod možete vidjeti sve biblijske kratice za Stari zavjet i Novi zavjet. Kratice Svetoga pisma ili biblijskih knjiga se koriste prilikom naznačavanja pojedinih knjiga Svetoga pisma ili njihovih dijelova.

Biblijske kratice za Stari zavjet

Sveto pismo: Petoknjižje

 • Knjiga Postanka (Post)
 • Knjiga Izlaska (Izl)
 • Levitski zakonik (Lev)
 • Knjiga Brojeva (Br)
 • Ponovljeni zakon (Pnz)

Sveto pismo: Povijesne knjige

 • Jošua (Jš)
 • Knjiga o Sucima (Suci)
 • Ruta (Rut)
 • Prva knjiga o Samuelu (1Sam)
 • Druga knjiga o Samuelu (2Sam)
 • Prva knjiga o Kraljevima (1Kr)
 • Druga knjiga o Kraljevima (2Kr)
 • Prva knjiga Ljetopisa (1Ljet)
 • Druga knjiga Ljetopisa (2Ljet)
 • Ezra (Ezr)
 • Nehemija (Neh)
 • Tobija (Tob)
 • Judita (Jdt)
 • Estera (Est)
 • Prva knjiga o Makabejcima (1Mak)
 • Druga knjiga o Makabejcima (2Mak)

Sveto pismo: Mudrosne knjige

 • Job (Job)
 • Psalmi (Ps)
 • Mudre izreke (Izr)
 • Propovjednik (Prop)
 • Pjesma nad pjesmama (Pj)
 • Knjiga Mudrosti (Mudr)
 • Knjiga Sirahova (Sir)

Sveto pismo: Proročke knjige

 • Izaija (Iz)
 • Jeremija (Jr)
 • Tužaljke (Tuž)
 • Baruh (Bar)
 • Ezekiel (Ez)
 • Daniel (Dn)
 • Hošea (Hoš)
 • Joel (Jl)
 • Amos (Am)
 • Obadija (Ob)
 • Jona (Jon)
 • Mihej (Mih)
 • Nahum (Nah)
 • Habakuk (Hab)
 • Sefanija (Sef)
 • Hagaj (Hag)
 • Zaharija (Zah)
 • Malahija (Mal)

Biblijske kratice za Novi zavjet

I

 • Evanđelje po Mateju (Mt)
 • Evanđelje po Marku (Mk)
 • Evanđelje po Luki (Lk)
 • Evanđelje po Ivanu (Iv)

II

 • Djela apostolska (Dj)
 • Poslanica Rimljanima (Rim)
 • Prva poslanica Korinćanima (1Kor)
 • Druga poslanica Korinćanima (2Kor)

III

 • Poslanica Galaćanima (Gal)
 • Poslanica Efežanima (Ef)
 • Poslanica Filipljanima (Fil)
 • Poslanica Kološanima (Kol)
 • Prva poslanica Solunjanima (1Sol)
 • Druga poslanica Solunjanima (2Sol)

IV

 • Prva poslanica Timoteju (1Tim)
 • Druga poslanica Timoteju (2Tim)
 • Poslanica Titu (Tit)
 • Poslanica Filemonu (Flm)

V

 • Poslanica Hebrejima (Heb)
 • Jakovljeva poslanica (Jak)
 • Prva Petrova poslanica (1Pt)
 • Druga Petrova poslanica (2Pt)
NE PROPUSTI  Knjiga Izlaska 28: Biblija i Stari zavjet

VI

 • Prva Ivanova poslanica (1Iv)
 • Druga Ivanova poslanica (2Iv)
 • Treća Ivanova poslanica (3Iv)
 • Judina poslanica (Jd)
 • Otkrivenje (Otk)

Sveto pismo: Stari i Novi zavjet – MENU

Ako su neke biblijske kratice neispravne ili neke nedostaju, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Možda će vas zanimati i ovo: