Biblijski citati o ljubavi

U ovoj objavi su vam na raspolaganju za čitanje biblijski citati o ljubavi. To su lijepi citati iz Biblije i sigurni smo da će vas opustiti i natjerati na razmišljanje. Ako vas zanima, pogledajte još neke korisne biblijske citate.

Biblijski citati o ljubavi
Vjerski citati

Najljepši biblijski citati o ljubavi

Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. 1. Korinćanima 13,4-7

Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. 1. Solunjanima 3, 12

Nezaboravni citati iz Biblije

Nek’ se pokrenu planine i potresu brijezi, al’ se ljubav moja neće odmać’ od tebe, nit’ će se pokolebati moj Savez mira,” kaže Jahve koji ti se smilovao. Izaija 54, 10

U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem. Rimljanima 8, 37-39

Najbolji biblijski citati o ljubavi

A on mu reče: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Matej 22, 37-39

Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Galaćanima 2, 20

NE PROPUSTI  Molitve za Veliki petak i spomendan Isusove muke

Još neki zanimljivi citati iz Svetog pisma

U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. 1. Ivanova 4, 9-11

Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. Efežanima 5: 1,2

Da li vam se sviđaju gore navedeni biblijski citati o ljubavi? Možete nam reći u komentarima. Zahvaljujemo unaprijed!

Možda će vas zanimati i ovo: