Kuran

Kuran poglavlja 110, 111, 112, 113 i 114

Kuran poglavlja 110, 111, 112, 113 i 114

Ispod možete pročitati Kuran poglavlja 110, 111, 112, 113 i 114, An-Nasr – Pomoć (Medina – 3 ajeta), Al-Lahab –…

Nastavi čitati
Kuran poglavlja 106, 107, 108 i 109

Kuran poglavlja 106, 107, 108 i 109

Ispod možete pročitati Kuran poglavlja 106, 107, 108 i 109, Qurayš – Kurejšije (Mekka – 4 ajeta), Al-Ma’un- Davanje u…

Nastavi čitati
Kuran poglavlja 102, 103, 104 i 105

Kuran poglavlja 102, 103, 104 i 105

Ispod možete pročitati Kuran poglavlja 102, 103, 104 i 105, At-Takatur – Nadmetanje (Mekka – 8 ajeta), Al-‘Asr – Vrijeme…

Nastavi čitati
Kuran 100 i 101: Al-'Adiyat - Oni koji jure i Al-Qari'a - Smak svijeta

Kuran 100 i 101: Al-‘Adiyat – Oni koji jure i Al-Qari’a – Smak svijeta

Ispod možete pročitati poglavlja Kuran 100 i 101, Al-‘Adiyat – Oni koji jure (Mekka – 11 ajeta) i Al-Qari’a –…

Nastavi čitati
Kuran 98 i 99: Al-Bayyina - Dokaz jasni i Az-Zizal - Zemljotres

Kuran 98 i 99: Al-Bayyina – Dokaz jasni i Az-Zizal – Zemljotres

Ispod možete pročitati Kuran 98 i 99, Al-Bayyina – Dokaz jasni (Medina – 8 ajeta) i Az-Zizal – Zemljotres (Medina…

Nastavi čitati
Kuran 96 i 97: Al-'Alaq - Ugrušak i Al-Qadr - Noć Kadr

Kuran 96 i 97: Al-‘Alaq – Ugrušak i Al-Qadr – Noć Kadr

Ispod možete pročitati Kuran 96 i 97, Al-‘Alaq – Ugrušak (Mekka – 19 ajeta) i Al-Qadr – Noć Kadr (Mekka…

Nastavi čitati
Kuran poglavlja 93, 94 i 95

Kuran poglavlja 93, 94 i 95

Ispod možete pročitati Kuran poglavlja 93, 94 i 95, Ad-Duha (Mekka – 11 ajeta), Al-Inširah – Širokogrudnost (Mekka – 8…

Nastavi čitati
Kuran 91 i 92: Aš-Šams - Sunce i Al-Layl - Noć

Kuran 91 i 92: Aš-Šams – Sunce i Al-Layl – Noć

Ispod možete pročitati poglavlja Kuran 91 i 92, Aš-Šams – Sunce (Mekka -15 ajeta) i Al-Layl – Noć (Mekka –…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 90: Al-Balad - Grad

Kuran poglavlje 90: Al-Balad – Grad

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 90, Al-Balad – Grad (Mekka – 20 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 89: Al-Fagr - Zora

Kuran poglavlje 89: Al-Fagr – Zora

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 89, Al-Fagr – Zora (Mekka – 30 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 88: Al-Gašiya - Teška nevolja

Kuran poglavlje 88: Al-Gašiya – Teška nevolja

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 88, Al-Gašiya – Teška nevolja (Mekka – 26 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam….

Nastavi čitati
Kuran poglavlje 87: Al-A'la - Svevišnji

Kuran poglavlje 87: Al-A’la – Svevišnji

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 87, Al-A’la – Svevišnji (Mekka – 19 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani…

Nastavi čitati