Citati iz Biblije za umrle

Ispod su navedeni neki lijepi citati iz Biblije za umrle. Ti citati će vas sigurno dobro opustiti i natjerati na razmišljanje. Ukratko, Biblija je zbirka tekstova koje Židovi (samo SZ) i kršćani drže svetima. Ako vas zanima, pročitajte neke citate za Instagram.

Citati iz Biblije za umrle
Sveto pismo

Najbolji citati iz Biblije za umrle

I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.
Otkrivenje 21,4

A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.
1. Korinćanima 15,54

Dragocjena je u očima Jahvinim smrt pobožnika njegovih.
Psalam 116,15

Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina.
2. Korinćanima 5,8

Nezaboravni biblijski citati

Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade.
1. Solunjanima 4,13

Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
Psalam 23,4

Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.
Rimljanima 8: 38,39

Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće.
Ivan 16,22

Korisni citati iz Biblije za umrle

Sam Jahve ide pred tobom; on će s tobom biti; neće te zapustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći!
Ponovljeni zakon 31,8

On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove.
Psalam 147,3

Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka!
Psalam 73,26

Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga.
Matej 16,25

Dobri citati

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Matej 5,4

I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?
Ivan 11,26

Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti – utješit ćete se u Jeruzalemu.
Izaija 66,13

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
Ivan 3,16

Koji su vama najljepši citati iz Biblije za umrle u ovoj objavi? Možete nam reći u komentarima i navesti još neke lijepe citate. Zahvaljujemo unaprijed!

Možda će vas zanimati i ovo: