Citati Josipa Broza Tita koji će vas natjerati na razmišljanje

Citati Josipa Broza Tita koji će vas natjerati na razmišljanje
Izvor: Wikipedija

U ovoj objavi su vam na raspolaganju za čitanje citati Josipa Broza Tita. Ti citati su bili i ostati će zanimljivi, te će vas isti dobro natjerati na razmišljanje. Josip Broz Tito je bio političar, revolucionar, državnik, komunistički vođa, diktator i predsjednik bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije bez ograničenja trajanja mandata. Ako vas zanima, možete pročitati neke citate Cezara. Ugodna zabava.

Najbolji citati Josipa Broza Tita

Svaka revolucija vrijedi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine!
Josip Broz Tito

Nemojmo se držati zakona kao pijan plota!
Josip Broz Tito

Sloboda čovjeka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego prije svega u pravu i mogućnostima da čovjek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života.
Josip Broz Tito

Naše bogatstvo nisu samo tvornice i putevi. Naše bogatstvo je čovjek, novi čovjek, socijalistički čovjek, koga treba izgrađivati.
Josip Broz Tito

Puno radim pa nemam vremena da starim.
Josip Broz Tito

Nezaboravni citati

Nijedna naša republika ne bi bila nitko i ništa, da nismo svi zajedno.
Josip Broz Tito

Ne treba uvijek gledati samo masu, već treba vidjeti svakog pojedinca, treba vidjeti, osjetiti, razumjeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći.
Josip Broz Tito

Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome.
Josip Broz Tito

Radimo kao da ćemo sto godina živjeti, pripremamo se kao da će sutra rat.
Josip Broz Tito

Mi nećemo nikada ići za izolacijom, pa makar tko šta govorio. Mi ćemo uvijek ići za tim da naša zemlja ima što više prijatelja, a što manje neprijatelja.
Josip Broz Tito

NE PROPUSTI  Citati Dalaj lame koji će vas sigurno zadiviti

Citati Josipa Broza Tita za pamćenje

Bratstvo i jedinstvo može postojati samo među onima koji su zbilja ravnopravni.
Josip Broz Tito

Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.
Josip Broz Tito

Imati kruha, i imati to što je potrebno za svakidašnji život, znači biti potpuno neovisan od svake pomoći sa strane.
Josip Broz Tito

Omladina treba da bude sijač bratstva među narodima, ona treba da spriječi sijanje šovinizma, mržnje jednog naroda prema drugome…
Josip Broz Tito

Sretna je zemlja koja ima takvu omladinu.
Josip Broz Tito

Dobri citati

Na tim radnim akcijama odgajala se naša omladina u socijalističkom duhu, u duhu kolektivnog rada i života, u duhu brisanja granica između fizičkog i umnog rada, podižući fizički rad na stupanj ljudskog dostojanstva.
Josip Broz Tito

Radnička klasa je stub naše socijalističke države, radnička klasa svih nacionalnosti i u svim republikama ima ista gledišta i iste interese, i ona predstavlja cement koji učvršćuje i snaži našu socijalističku zajednicu.
Josip Broz Tito

Mi smo ponosni na našu povijest. Ponosni smo na naše žrtve koje su naši preci, naši narodi dali kroz povijest. Mi smo ponosni na to što naši narodi nikada nisu ničiju nezavisnost ugrožavali, što naši narodi nikada nisu prelazili preko tuđe teritorije, da porobljuju druge narode.
Josip Broz Tito

Čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svoga.
Josip Broz Tito

NAPOMENA: Ovi citati Josipa Broza Tita su samo informativni, te ova stranica ni u kojem slučaju ne veliča bivšeg diktatora Tita!

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.