Crna magija, bijela i pozitivna: Koje su razlike?

Crna magija, bijela i pozitivna: Koje su razlike?
U svakom se od nas nalaze pozitivne energije, samo ih treba znati iskoristiti u svakodnevnom životu. Pozitivna magija ima odlučujuću prednost pred bijelom magijom. Izvede li se dobro, ona djeluje isključivo pozitivno. Njeno djelovanje ne može imati nikakvih štetnih posljedica. Ne postoji niti opasnost da bi netko bio čak i nehotice oštećen.

Crna magija ima povratno djelovanje, a ljudi koji se bave crnom magijom pokušavaju se uz pomoć raznih trikova zaštititi, no takvi su pokušaji unaprijed osuđeni na neuspjeh. Prije ili kasnije, energija nađe osobu koja ju je odaslala, pri čemu sadrži svu nesreću i nevolju namijenjenu drugima, ali sada ugrožava ili čak razara život onog tko ju je aktivirao.

Čim riječ magija prodre u našu svijest, ona u nama rodi ili zanimanje ili – strah! No, rijetki su oni koji se u potpunosti mogu othrvati magičnom sadržaju, obuhvaćenom pod tim pojmom.

Što je magija?

Riječ magija je grčkog podrijetla. Obuhvaća sve što je povezano sa simboličnim, tajanstvenim radnjama, kao i sredstvima što se pri tome koriste. Kad je crna magija na djelu, uvijek je u svezi sa – magičnom energijom. Ona se koristi za postizanje najrazličitijih ciljeva, a čarobnjacima i vješticama daruje određenu snagu, bilo u obliku vlasti nad nekim čovjekom, bilo nad razvojem njegove sudbine.

No ljudi, kojima se sviđa uloga racionalnog skeptika, tvrde da je magija tek plod uobrazilje naivnog praznovjerja, odnosno, da u stvarnosti takvo što uopće ne postoji.

Nažalost, takvo razmišljanje o problemu je pomalo arogantno, a ponekad i (opasna) zabluda. Naime, manipulacije magijskom energijom imaju uvijek posljedice koje se mogu u nekim slučajevima i dokazati.

Crna magija – bijela magija

Otkako postoji magija, rašireno je mišljenje da je bijela magija dobra, da pomaže i liječi, a da je crna magija loša, da nanosi štetu i da razara. No, ta je podjela isuviše jednostavna, a da bi odgovarala stvarnosti.

Bez obzira o kakvoj je magiji riječ, uvijek se sakuplja čarobna magična energija da bi se usmjerila na neki određeni cilj. Onaj tko prakticira crnu magiju želi namjerno i putem sile utjecati na sudbinu drugog ili drugih, pri čemu se u većini slučajeva radi o nanošenju zla i štete.

No, pri tome postoji i jedna opasnost. Naime, energija ne može samo tako nestati. To znači da energija magije, nabijena negativnim impulsima izvršava svoju zadaću. Čim dosegne cilj i “obavi posao” koji joj je namijenjen, ona se vraća, prije ili kasnije, na osobu koja ju je emitirala.

Ljudi koji se bave crnom magijom, pokušavaju se doduše, uz pomoć raznih trikova, zaštiti od njenog povratnog djelovanja, no takvi su pokušaji unaprijed osuđeni na neuspjeh. Prije ili kasnije, energija nađe osobu koja ju je odaslala, pri čemu sadrži svu nesreću i nevolju namijenjenu drugima, ali sada ugrožava ili čak razara život onog koji ju je aktivirao.

Onaj tko se bavi crnom magijom, dakle, griješi se o zakon stvaranja, o božanski zakon života, izlaže se velikoj opasnosti. U stvari, on je, zapravo, na putu samoubojstva.

Bijela magija je opasna kao i crna magija

No ni radnje s bijelom magijom nisu lišene opasnosti. U svakom slučaju, onaj tko se želi baviti energijom bijele magije mora imati dobro obrazovanje, ali i mnogo iskustva. U protivnom, usprkos svekolikim dobrim namjerama postoji rizik da rad bude upropašten. Evo jednog primjera o djelovanju bijele magije, kao i posljedicama što bi iz svega mogle proizaći.

Zamislite si da ste susreli jednu svoju prijateljicu. Poznato vam je da je ona nezadovoljna svojim radnim mjestom. Ona vas izvješćuje kako bi vrlo rado promijenila posao, da je poslala neke ponude, a da sutradan ima i neke razgovore o mogućnostima preuzimanja novog posla.

Naravno, vi joj želite svaku sreću. Vjerojatno ćete takvo vaše htijenje izraziti riječima: “Držim ti palčeve u želji da uspiješ!”

Posve normalna reakcija, reći ćete. Ako izrečeno shvatite kao puku frazu, ona neće imati nikakvo djelovanje. No, ako doista držite palčeve i češće pomišljate na razgovor koji predstoji vašoj prijateljici, vi, zapravo, izvršavate magijsku radnju koja će doista imati učinak. S obzirom da svojoj prijateljici želite dobro, takav se način razmišljanja i ponašanja bez daljnjeg može označiti kao – bijela magija.

Kad razmišljate o vašoj prijateljici, vi emitirate magičnu snagu, čarobnu energiju. Vi joj pomažete da dobije novi posao. No, kako možete biti sigurni da će ona biti na novom poslu doista sretna? Može se, dapače, dogoditi da na njemu bude još nesretnija i nezadovoljnija nego na onom koji je upravo napustila.

Kad se dogodi takvo što, nešto nije bilo u redu. Ne treba se zavaravati da je po srijedi tek glupi slučaj. Naime, slučaj ne postoji! Ako je vaša prijateljica dobila taj posao isključivo zahvaljujući vašoj emitiranoj magičnoj energiji, vi ste se, doduše nenamjerno, ogriješili o ritual.

No, treba upozoriti da i svakodnevno ponašanje može djelovati magijski, pa tako bijela magija može nanositi i štetu.

Pozitivna magija

Pozitivna magija ima odlučujuću prednost pred bijelom magijom. Izvede li se dobro, ona doista djeluje isključivo pozitivno. Njeno djelovanje ne može imati nikakvih štetnih posljedica. Ne postoji ni opasnost da bi netko bio čak i nehotično oštećen.

Onaj tko prakticira pozitivnu magiju koristi – “inteligentnu” energiju. Moć ove energije djeluje isključivo tako da omogućuje pojavu pozitivnih učinaka. U slučaju kada njeno pozitivno djelovanje zbog bilo kakvih razloga ne postigne očekivani rezultat, ona se vraća pošiljaocu i on je može koristiti za ostvarenje drugih, dobrih namjera.

Pozitivna magija i religija

Onaj tko se bavi magijom je čarobnjak ili – vještica. Oba imena su, međutim opterećena negativno nabijenim osjećajima i izazivaju predrasude. Pripadnici ovog “ceha” lako potpadaju pod sumnju da su bezbožnici ili – što je još gore – da se žele postaviti iznad Boga.

Crna magija, bijela i pozitivna: Pojašnjenje pojmova

Za ljude koji se bave pozitivnom magijom, Bog nije nikakav apstraktan pojam. Doduše, oni poimaju Boga na drugi način nego većina religija. Oni, naime, odbijaju dogme, jer daju prednost svom vlastitom, slobodnom razmišljanju. Naravno, kanonizirano vjerovanje, bez obzira o kojem se radi, ne može trpjeti takvu slobodu.

Energija kojom se koriste osobe koje prakticiraju pozitivnu magiju, dolazi iz njihova vlastita tijela, formira je njihova duša, a njome upravlja trenirani um. Pozitivni magičari, ako bismo smjeli koristiti ovaj izraz, misle da je njihova sposobnost, zapravo – dar Božji.

Za razliku od kršćanstva, pa i nekih drugih vjera, pozitivna magija tvrdi da Bog nije transcendentan – dakle izvan čovjeka – nego da je imanentan. On se nalazi u svemu. Bog je energija, čiji je tek jedan oblik – materija. Budući da se svijet sastoji od energije i materije, Bog je posvuda, tvrde zagovornici pozitivne magije. On se, dakle, nalazi i u zdravom, ljudskom razumu i moguće ga je osobno doživjeti.

Evo tri primjera svakodnevnog korištenja pozitivne magije:

Ujutro dolazite na radno mjesto i sve pozdravljate sa smiješkom i srdačnim – dobro jutro! Učinite li takvo što i pri tome izmijenite još nekoliko riječi razumijevanja, možete i mrzovoljnima “osvijetliti” radni dan. Ako se tako i u mislima ponašate i prema kolegi koji trenutačno nije na poslu, djelujete magijski pozitivno. Takva metoda djeluje i na njega, ma kako to zvučalo nevjerojatno!

Volite li biljke? U tom ih slučaju zalijevate odstajalom vodom, koju lončanice vole više od svježe. Uronite vašu ruku u tu vodu i nabijte je vašom pozitivnom energijom. Pri tome poručite biljkama: “Ovdje je izvor vašeg života. Uživajte u njoj da biste bile lijepe i zdrave i da mi lijepo cvjetate”. Vidjet ćete da će vaš postupak imati efekta.

S automobilom morate ići u središte grada da biste obavili neke kupnje. Iskustvo vas je naučilo kako je teško naći mjesto za parkiranje u središtu. Korištenjem pozitivne magije to više nije nikakav problem. Koncentrirajte se u mislima na okolicu gdje biste željeli parkirati. Vizualizirajte trenutak kad će vam biti potrebno mjesto za parkiranje. I vaše će vas parkirno mjesto čekati – slobodno!

Glavni ciljevi pozitivne magije

Glavni ciljevi pozitivne magije mogli bi se svesti na dva zadatka: liječiti i pomagati sebi i drugima. Zbog toga magijsko liječenje nije nikakva terapija u medicinskom smislu. Bilo bi doista nerazumno odreći se liječničke pomoći pri teškim oboljenjima i pokušavati se liječiti isključivo djelovanjem pozitivne magije. Energija pozitivne magije može biti tek podrška. Ona može ublažiti bolove i ubrzati proces ozdravljenja.

Kad je tijelo bolesno, pored ostalog pokazuje se i slabost. No, ona je tek odraz bolesti na duhovnoj ili na tjelesnoj razini. No, kad se bolest pokaže, ostavila je svoj početak daleko iza sebe.

Magijsko izlječenje se dešava kad je duša oboljelog ispunjena magijskom energijom. To se često dešava i bez da onaj tko emitira takvu energiju bude u kontaktu s bolesnikom. Dapače, postoje brojni slučajevi u kojima bolesnik uopće ne zna da je na njega djelovano uz pomoć pozitivne magije.

Onaj tko prakticira pozitivnu magiju ponajprije uspostavlja telepatski kontakt s podsviješću oboljelog. Uz želju da bolesnik ozdravi, stavlja mu se na raspolaganje magijska energija. Potom ona teče na bolesnika, da bi je preuzela njegova podsvijest. Od tog energetskog poklona, podsvijest oboljelog stvara osnovu za ozdravljenje. Do kraja precizno formulirano, to znači da bolesnik sada liječi samog sebe!

Magijska pomoć, u osnovi, djeluje kao i magijsko liječenje. Onaj tko se bavi pozitivnom magijom, ne zahvaća grubo u procese u tijelu koji su trenutačno u tijeku. Magijska energija se stavlja na korištenje bolesniku, a njegova podsvijest odlučuje da li će je koristiti i kako, ili ne.

Crna magija, pozitivna i bijela i magijska pomoć

Usprkos činjenici da magijsko liječenje, odnosno magijska pomoć postižu zavidne rezultate, javljaju se i slučajevi da se ne ispune želje onog koji je emitirao magijsku energiju. U takvim je slučajevima značajno ustvrditi zbog čega nije polučen pozitivan rezultat. To, u prvom redu, služi daljnjem razvoju čarobnjaka, odnosno vještice. No, sve kada pokušaj i ne uspije, stvorena je pozitivnim djelovanjem magijska energija, koja se može koristiti i u drugim slučajevima.

Magijska energija može biti stvarana iz nesebičnih pobuda i može biti poklonjena drugima. No, ona može biti korištena i za rješavanje vlastitih problema, pa i ostvarenja svakodnevnih želja. Onaj tko prakticira pozitivnu magiju uvijek se iznova osvjedočuje koliko je ona djelotvorna. Evo nekoliko primjera:

– Strahovi

Već nakon nekoliko pokušaja, većinom nakon tri do pet vježbi transa, osoba se može osloboditi velikih strahova, straha od ispita, od životinja i sličnih fobija.

– Ovisnosti

Ovisnost o alkoholu, duhanu i drogama također se može uspješno suzbijati uz pomoć pozitivne magije. Rezultati se kreću od smanjenja količine, pa do potpune apstinencije.

– Neprimjereno ponašanje

Poneke osobe loše reagiraju uslijed pretjerane živčanosti. Neke grizu nokte, druge zamuckuju, treće počnu drhtati. Korištenjem pozitivne magije tih se je reakcija moguće riješiti.

Prekomjerna težina

Uz prakticiranje pozitivne magije moguće se riješiti i viška kilograma, ako su oni rezultat neumjerene prehrane. Začudo, pozitivna magija postiže najbolje rezultate kod ljudi čija je volja slaba i koji nemaju dovoljnu svijest o sebi i svojim mogućnostima.

Pretpostavka za uspjeh jest, međutim, da se dobro savlada “tehnika” pozitivne magije, pri čemu je potrebno brižno pridržavanje magijskog rituala. Intenzivno bavljenje pozitivnom magijom  zahtjeva od čarobnjaka ili vještica da budu duhovno otvoreni prema novim saznanjima. To prije svega znači, korištenje “zdravog ljudskog razuma” i mnogo eksperimentiranja.

Magijska pomoć putem Aladinove svjetiljke

Stalan magijski trening donosi onima koji ga provode svojevrsnu Aladinovu svjetiljku. Drugim riječima, svaki čarobnjak, odnosno vještica postaje svojevrstan Aladin. Kad Aladin čisti svoju svjetiljku, pojavljuje se duh! Taj je duh spreman ispunjavati želje. A takvo što ne događa se samo u pričama!

Intimna komunikacija s vlastitom podsviješću (koja se često javlja kao unutarnji glas, ili predosjećaj), jest prijateljski i povjerljiv razgovor s “duhom u čarobnoj svjetiljci”. Taj neprekidni kontakt s našim “duhovnim slugom” stvara nužne pretpostavke da pozitivna magija može optimalno djelovati.

Pozitivna – magijska energija, koja se stvara u takvim ritualima je “hrana za naš duh u čarobnoj svjetiljci”. Tijelo i um su njegovo obitavalište. Čovjek je sam, dakle, čudesna svjetiljka. Onaj tko se pravilno ponaša pri tim magijskim ritualima njemu će se i ukazati “duh”. No, on nije ropski potčinjen, već posjeduje etičku inteligenciju. Zbog toga on ispunjava vaše zahtjeve tek kada je siguran da vašim željama neće nikome biti nanijeta šteta.

Crna magija, bijela i pozitivna i magijski predmeti

No, vi nikada ne smijete zloupotrijebiti vašu magijsku energiju, ali ne smijete dozvoliti ni drugima da to čine. Zbog toga su rezultati prepuštanja djelovanju magijske snage nepoznatih osoba izuzetno negativni. Opasno je kupovati i magijske predmete, koji bi vam trebali donijeti sreću ili zaštititi vas od nevolja. A istinsko magijsko djelovanje i magijska zaštita su prisutni tek onda kad magijski predmet nabijete vlastitom pozitivnom energijom.

Postoje brojni primjeri kako je podsvijest pojedinaca imala pozitivne učinke. Pri tome se često spominje i – anđeo čuvar. No, ponekad situacije niti ne moraju biti tako dramatične. Neki je čovjek kupio u samoposluživanju sve što mu je žena zabilježila na ceduljici. Posve spontano kupio je on i limenku graha. Njegova je žena bila presretna, jer je zaboravila zabilježiti i grah na popis namirnica.

Očito, njene su misli dostigle supruga u trgovini. Neka je žena obavljala poslove i željela je između pojedinih sastanaka nešto pojesti. U nekom je restoranu naručila jelo. Dok je očekivala konobara, zabolio ju je trbuh. U prvi je čas pomislila da se bol pojavila uslijed gladi. No, kad je jelo bilo posluženo, njeno se stanje naglo pogoršalo. Odjednom je izgubila svaki apetit. Ostavila je jelo, a kad je izašla na ulicu, bolovi su nestali kao da ih nije niti bilo.

Dva dana kasnije doznala je da su se u tom restoranu, baš toga dana otrovali brojni gosti od salmonele. Svi ovi primjeri svjedoče da redovito izvođenje magijskog rituala dovodi do razvoja PSI sposobnosti, odnosno do vanosjetilne spoznaje.

Izvor: www.motivacioneprice.com

Da li vi imate nekakva iskustva kada su u pitanju pozitivna, bijela i crna magija? Ako želite, možete nam reći u komentarima. Zahvaljujemo vam se unaprijed!

Možda će vas zanimati i ovo: