Daniel 14: Biblija i Stari zavjet

Daniel 14: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Dn 14

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Daniel 14. Daniel je ime biblijske knjige iz Starog zavjeta. Pisac je Izraelac Daniel, koji je postao savjetnik babilonskom vladaru Nabukodonozoru II. Biblijska kratica knjige je Dn. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Daniel 14

Dn 14: 1 – 5

1 – Kralj Astijag bi pridružen svojim ocima, a naslijedi ga Kir Perzijanac.
2 – Daniel življaše kod kralja, koji ga poštivaše više nego bilo kojega od svojih prijatelja.
3 – A imali su u Babilonu kumira imenom Bela i prinosili mu svaki dan po dvanaest artaba najboljeg brašna, četrdeset ovaca i šest metreta vina.
4 – I kralj ga je štovao i svaki dan išao da mu se klanja. A Daniel se klanjaše svome Bogu.
5 – Stoga mu reče kralj: “Zašto se ti ne klanjaš Belu?” On odgovori: “Jer ne štujem rukotvorenih kumira, nego Boga živoga, koji stvori nebo i zemlju i koji gospodari svakim tijelom!”

Dn 14: 6 – 10

6 – Tada će kralj: “Ti dakle misliš da Bel nije živi bog? Zar ne vidiš što sve pojede i popije svaki dan?”
7 – I reče Daniel smiješeći se: “Ne varaj se, kralju; iznutra je od gline, izvana od mjedi; nikada taj još nije ni jeo ni pio.”
8 – Kralj, bijesan, dozva Belove svećenike te im reče: “Ako mi ne reknete tko jede ovu hranu, umrijet ćete; no ako dokažete da to Bel jede, umrijet će Daniel što pogrdi Bela.”
9 – I reče Daniel kralju: “Neka bude po tvojoj riječi!” A svećenika Belovih bijaše sedamdeset, ne brojeći žene i djecu.
10 – Kralj tako uđe s Danielom u hram Belov.

Dn 14: 11 – 15

11 – Svećenici mu Belovi rekoše: “Mi ćemo izići, a ti, o kralju, naredi da se postave jela i donese miješano vino: zatim zaključaj vrata i zapečati ih svojim prstenom; ako ujutro dođeš i ne nađeš da je Bel sve pojeo, neka umremo – mi ili Daniel, naš klevetnik.”
12 – Nisu se bojali, jer bijahu načinili pod stolom tajni ulaz kojim bi svaki dan dolazili i trošili jelo.
13 – Ali kad oni izađoše i kralj dade postaviti jela Belu,
14 – Daniel naredi svojim slugama da donesu pepela i njime pospu sav hram pred očima kraljevim. Tada iziđoše, zaključaše vrata, zapečatiše ih kraljevim prstenom te otiđoše.
15 – Svećenici, po običaju, dođoše noću sa ženama i djecom: sve izjedoše i popiše.

NE PROPUSTI  Kuran poglavlje 62: Al-Gumu'a - Petak

Dn 14: 16 – 20

16 – Kralj sutradan urani, a tako i Daniel.
17 – I kralj ga zapita: “Daniele, jesu li pečati nepovrijeđeni?” – “Nepovrijeđeni su, kralju”, odgovori Daniel.
18 – Čim se otvoriše vrata, kralj pogleda na stol i povika iza glasa: “Velik li si, Bele, i nema nikakve prijevare u tebe!”
19 – Daniel se nasmija; zadrža kralja da ne uđe, pa mu reče: “Pogledaj pod, istraži čije su ovo stope!”
20 – “Vidim stope muškaraca, žena i djece” reče kralj.

Daniel 14: 21 – 25

21 – I bijesan, dade uhvatiti svećenike, žene i djecu njihovu. Tada mu pokazaše tajna vrata na koja su ulazili i trošili ono što bijaše na stolu.
22 – Kralj ih dade pogubiti, a Bela predade Danielu, koji razori njega i njegov hram.
23 – A bijaše i velik zmaj koga štovahu Babilonci.
24 – Kralj reče Danielu: “Hoćeš reći da je mjeden? Gle! Živi, jede, pije: nećeš valjda kazati da ovo nije živi bog. Pokloni mu se!”
25 – Daniel odgovori: “Ja se klanjam Gospodu Bogu svome; on je Bog živi. A ti, kralju, daj mi vlast, i ja ću ubiti ovu zmiju bez mača i bez toljage.”

Dn 14: 26 – 30

26 – I reče kralj: “Dajem ti!”
27 – Tada Daniel uze smole, masti i dlaka, sve to ispeče, načini od toga kuglice te ih baci zmaju u ždrijelo. Zmaj proguta i rasprsnu se. A Daniel reče: “Gledajte čemu se klanjate!”
28 – Kad to čuše Babilonci, silno se razbjesnješe i pobuniše se protiv kralja. Rekoše: “Kralj postade Židov: Bela sruši, zmaja ubi, svećenike pokla.”
29 – Navališe dakle kralju i rekoše: “Predaj nam Daniela, inače ćemo ubiti tebe i tvoj dom!”
30 – I vidje kralj da žestoko navaljuju; prisiljen, preda im Daniela.

NE PROPUSTI  Druga knjiga Ljetopisa 35: Biblija i Stari zavjet

Dn 14: 31 – 35

31 – Oni ga baciše u lavlju jamu: i ostade ondje šest dana.
32 – U jami bijaše sedam lavova kojima davahu svaki dan po dva trupla i dvije ovce: tada im ne dadoše ništa da bi proždrli Daniela.
33 – A prorok Habakuk bijaše u Judeji: upravo bijaše skuhao kašu i nadrobio kruha u posudu te pošao da odnese žeteocima u polje.
34 – I Anđeo Gospodnji reče Habakuku: “Odnesi ručak koji imaš u Babilon, Danielu u lavljoj jami!”
35 – Habakuk odgovori: “Gospodine, Babilon ne vidjeh i za jamu ne znam!”

Daniel 14: 36 – 40

36 – Anđeo ga Gospodnji uhvati za vrh glave i noseći za kiku spusti ga u Babilonu povrh jame hitrinom svoga duha.
37 – I povika Habakuk: “Daniele, Daniele, uzmi ručak što ti ga šalje Bog!”
38 – A Daniel reče: “Spomenuo si se mene, Bože, i nisi zapustio one koji tebe ljube.”
39 – I ustade Daniel i blagova, a Anđeo Gospodnji odmah vrati Habakuka u njegovu zemlju.
40 – Sedmoga dana dođe kralj da oplače Daniela; priđe jami, pogleda, kad ono: Daniel sjedi.

Dn 14: 41 – 42

41 – Tada kralj povika iza glasa: “Velik si, Gospode Bože Danielov, i nema drugoga Boga osim tebe!”
42 – I zapovjedi da Daniela izvade iz jame i da onamo bace one koji su njega htjeli upropastiti: lavovi ih učas požderaše pred njegovim očima.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Daniel 14? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: