Djela apostolska 10: Biblija i Novi zavjet

Djela apostolska 10: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Djela apostolska 10. Djela apostolska pripadaju u Povijesne knjige Novoga zavjeta. Napisao ih je sv. Luka. Opisuju širenje kršćanstva i prve kršćane. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Djela apostolska 10

1 – U Cezareji bijaše neki čovjek imenom Kornelije, satnik takozvane italske čete,
2 – pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu.
3 – U viđenju negdje oko devete ure dana ugleda on jasno anđela Božjega gdje dolazi k njemu i veli mu: “Kornelije!”
4 – Zagleda se u nj pa mu prestrašen reče: “Što je, Gospodine?” A on njemu: “Molitve su tvoje i milostinje uzišle kao žrtva podsjetnica pred Boga.
5 – Zato sada pošalji ljude u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar.

6 – 10

6 – On je gost u nekog Šimuna kožara čija je kuća uz more.”
7 – Čim ode anđeo koji mu je govorio, pozove on dvojicu slugu i jednoga pobožna, privržena vojnika,
8 – sve im ispripovjedi i posla ih u Jopu.
9 – Sutradan, dok su oni putovali i približavali se gradu, oko šeste ure uziđe Petar na krov moliti.
10 – Ogladnje i zaželje se jela. Dok mu pripremahu, pade on u zanos.

11 – 15

11 – Gleda on nebo rastvoreno i posudu neku poput velika platna: uleknuta s četiri okrajka, silazi na zemlju.
12 – U njoj bijahu svakovrsni četveronošci, gmazovi zemaljski i ptice nebeske.
13 – I glas će mu neki: “Ustaj, Petre! Kolji i jedi!”
14 – Petar odvrati: “Nipošto, Gospodine! Ta nikad još ne okusih ništa okaljano i nečisto”.
15 – A glas će mu opet, po drugi put: “Što Bog očisti, ti ne zovi okaljanim!”

16 – 20

16 – To se ponovi do triput, a onda je posuda ponesena na nebo.
17 – Dok se Petar dvoumio što bi imalo značiti viđenje koje vidje, eto ljudi koje je poslao Kornelije: pošto se raspitaše za Šimunovu kuću, pojave se na vratima,
18 – zovnu te upitaju je li ondje ugošćen neki Šimun, nazvan Petar.
19 – Dok je Petar sveudilj razmišljao o viđenju, reče mu Duh: “Evo, neka te trojica traže.
20 – De ustani, siđi i pođi s njima ne skanjujući se jer ja sam ih poslao.”

21 – 25

21 – Petar siđe k ljudima i reče: “Evo me! Ja sam onaj kojega tražite! Zbog čega ste došli?”
22 – Oni odgovore: “Satnik Kornelije, muž pravedan i bogobojazan, za kojega svjedoči sav narod židovski, primi od svetog anđela naputak da te dozove u dom svoj i čuje od tebe riječi.”
23 – Tada ih Petar pozva unutra i ugosti. Sutradan usta i krenu s njima; pratila ga neka braća iz Jope.
24 – Drugi dan stiže u Cezareju. Kornelije ih je čekao sazvavši rodbinu i prisne prijatelje.
25 – Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije u susret, padne mu k nogama i pokloni se.

26 – 30

26 – Petar ga pridigne govoreći: “Ustani! I ja sam čovjek.”
27 – I razgovarajući s njime, uđe i nađe sabrane mnoge
28 – te im reče: “Vi znate kako je Židovu zabranjeno družiti se sa strancem ili k njemu ulaziti, ali meni Bog pokaza da nikoga ne zovem okaljanim ili nečistim.
29 – Stoga, pozvan, i dođoh bez pogovora. Da čujemo dakle zbog čega me pozvaste!”
30 – Kornelije reče: “Prije četiri dana baš u ovo doba, o devetoj uri, molio sam se u kući kad gle: čovjek neki u sjajnoj odjeći stane preda me

31 – 35

31 – i reče: ‘Kornelije, uslišana ti je molitva i milostinje su tvoje spomenute pred Bogom!
32 – Pošalji dakle u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar. On je gost u kući Šimuna kožara uz more.’
33 – Odmah sam dakle poslao k tebi, a ti si dobro učinio što si došao. Evo nas dakle sviju pred Bogom da čujemo sve što ti zapovjedi Gospodin!”
34 – Petar tada prozbori i reče: “Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran,
35 – nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.

36 – 40

36 – Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju.
37 – Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan:
38 – kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.”
39 – “Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo!
40 – Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje –

41 – 45

41 – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.”
42 – “On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!”
43 – “Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.”
44 – Dok je Petar još govorio te riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu.
45 – A vjernici iz obrezanja, koji dođoše zajedno s Petrom, začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga.

46 – 48

46 – Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga. Tada Petar reče:
47 – “Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?”
48 – I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Djela apostolska 10? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: