Djela apostolska 2: Biblija i Novi zavjet

Djela apostolska 2: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Djela apostolska 2. Djela apostolska pripadaju u Povijesne knjige Novoga zavjeta. Napisao ih je sv. Luka. Opisuju širenje kršćanstva i prve kršćane. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Djela apostolska 2

1 – Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu.
2 – I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili.
3 – I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih.
4 – Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
5 – A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom.

6 – 10

6 – Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom.
7 – Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: “Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci?
8 – Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku?
9 – Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije,
10 – Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani,

11 – 15

11 – Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.”
12 – Svi su izvan sebe zbunjeno jedan drugog pitali: “Što bi to moglo biti?”
13 – Drugi su pak, podrugujući se, govorili: “Slatkog su se vina ponapili!”
14 – A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: “Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte:
15 – Nisu ovi pijani, kako vi mislite – ta istom je treća ura dana –

NE PROPUSTI  Kuran 98 i 99: Al-Bayyina - Dokaz jasni i Az-Zizal - Zemljotres

16 – 20

16 – nego to je ono što je rečeno po proroku Joelu:
17 – U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.
18 – Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti Duha svojeg u dane one i proricat će.
19 – Pokazat ću čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i stupove dima.
20 – Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane Dan Gospodnji velik i slavan.

21 – 25

21 – I tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen.”
22 – “Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama –
23 – njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste.
24 – Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.
25 – David doista za nj kaže: Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.

26 – 30

26 – Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva.
27 – Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
28 – Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga.
29 – Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem: praotac je David umro, pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana.
30 – Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletvom zakle Bog plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo,

31 – 35

31 – unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo: Nije ostavljen u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda.
32 – Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci.
33 – Desnicom dakle Božjom uzvišen, primio je od Oca Obećanje, Duha Svetoga, i izlio ga kako i sami gledate i slušate.
34 – Ta David nije bio uznesen na nebesa, a veli: Reče Gospodin Gospodinu mojemu: ‘Sjedi mi zdesna
35 – dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!’

NE PROPUSTI  Sefanija 3: Biblija i Stari zavjet

36 – 40

36 – Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom.”
37 – Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: “Što nam je činiti, braćo?”
38 – Petar će im: “Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.
39 – Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog naš.”
40 – I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: “Spasite se od naraštaja ovog opakog!”

41 – 47

41 – I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša.
42 – Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama.
43 – Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja.
44 – Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko.
45 – Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao.
46 – Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu
47 – hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Djela apostolska 2? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: