Djela apostolska 3: Biblija i Novi zavjet

Djela apostolska 3: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Djela apostolska 3. Djela apostolska pripadaju u Povijesne knjige Novoga zavjeta. Napisao ih je sv. Luka. Opisuju širenje kršćanstva i prve kršćane. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Djela apostolska 3

1 – Petar i Ivan uzlazili su u Hram na devetu molitvenu uru.
2 – Upravo su donosili nekog čovjeka, hroma od majčine utrobe; njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u Hram.
3 – On ugleda Petra i Ivana upravo kad zakoračiše u Hram te zamoli milostinju.
4 – Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reče: “Pogledaj u nas!”
5 – Dok ih je molećivo motrio očekujući od njih nešto dobiti,

6 – 10

6 – reče mu Petar: “Srebra i zlata nema u mene, ali što imam – to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina hodaj!”
7 – I uhvativši ga za desnu ruku, pridiže ga: umah mu omoćaše noge i gležnjevi
8 – pa skoči, uspravi se, stane hodati te uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga.
9 – Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga.
10 – Razabraše da je to on – onaj koji je na Divnim vratima Hrama prosio milostinju – i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo.

11 – 15

11 – Kako se pak on držao Petra i Ivana, sav se narod zapanjen strča k njima u trijem zvani Salomonov.
12 – Kada to vidje Petar, obrati se narodu: “Izraelci, što se ovomu čudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda?
13 – Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga.
14 – Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica.
15 – Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci.”

NE PROPUSTI  Poslanica Rimljanima 3: Biblija i Novi zavjet

16 – 20

16 – “I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naočigled vas sviju.”
17 – “I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši.
18 – Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti.
19 – Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši
20 – pa od Gospodina dođu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa.”

21 – 26

21 – Njega treba da nebo pridrži do vremena uspostave svega što obeća Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka.”
22 – “Mojsije tako reče: Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reče.
23 – I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda.”
24 – “I svi Proroci koji su – od Samuela dalje – govorili, također su navijestili ove dane.”
25 – “Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreći Abrahamu: Potomstvom će se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje.
26 – Vama najprije podiže Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opačina svojih.”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Djela apostolska 3? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: