Djela apostolska 4: Biblija i Novi zavjet

Djela apostolska 4: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Djela apostolska 4. Djela apostolska pripadaju u Povijesne knjige Novoga zavjeta. Napisao ih je sv. Luka. Opisuju širenje kršćanstva i prve kršćane. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Djela apostolska 4

1 – Dok su oni još govorili narodu, priđu im svećenici, hramski zapovjednik i saduceji,
2 – ozlovoljeni što uče narod i navješćuju – u Isusu – uskrsnuće od mrtvih;
3 – pograbe ih i bace u tamnicu do sutra jer već bijaše večer.
4 – Ipak mnogi od onih koji su čuli Riječ, povjerovaše te broj vjernika poraste nekako do pet tisuća.
5 – Sutradan se sastadoše u Jeruzalemu glavari, starješine i pismoznanci –

6 – 10

6 – i veliki svećenik Ana, i Kajfa, i Ivan, i Aleksandar, i svi od roda velikosvećeničkoga.
7 – Izvedoše apostole preda se pa ih stadoše ispitivati: “Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učiniste?”
8 – Onda Petar pun Duha Svetoga reče: “Glavari narodni i starješine!
9 – Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen?
10 – Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!

11 – 15

11 – On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni.
12 – I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.”
13 – Kad vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu; znali su ih, da bijahu s Isusom, ali
14 – videći gdje s njima stoji izliječeni čovjek, nisu mogli ništa protusloviti.
15 – Stoga zapovjediše da izađu iz vijećnice pa stadoše raspravljati:

NE PROPUSTI  Izaija 52: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – “Što ćemo s tim ljudima? Ta učinili su očit znak, poznat svim Jeruzalemcima, ne možemo ga nijekati;
17 – ali da se još više ne razglasi u narod, zaprijetimo im da nikomu živom o tom Imenu više ne govore.”
18 – Pozvaše ih i zapovjediše im da podnipošto ne zbore niti naučavaju u ime Isusovo.
19 – Ali im Petar i Ivan odgovoriše: “Sudite je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga.
20 – Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.”

21 – 25

21 – Ali oni ne našavši kako da ih kazne, opet im zaprijete pa ih otpuste poradi naroda jer su svi slavili Boga zbog onoga što se dogodilo.
22 – Jer čovjeku na kom se dogodi čudo ozdravljenja bijaše više od četrdeset godina.
23 – Otpušteni, odoše svojima i javiše što im rekoše veliki svećenici i starješine.
24 – Kad su oni to čuli, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: “Gospodine, ti si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima!
25 – Ti si na usta oca našega, sluge svoga Davida, po Duhu Svetom rekao: Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju?

26 – 30

26 – Ustaju kraljevi zemaljski, Knezovi se rote protiv Gospodina i protiv Pomazanika njegova.
27 – Rote se, uistinu, u ovome gradu na svetog Slugu tvoga Isusa, kog pomaza, rote se Herod i Poncije Pilat zajedno s narodima i pucima izraelskim
28 – da učine što tvoja ruka i tvoja volja predodredi da se zbude.
29 – I evo sada, Gospodine, promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smjelošću navješćivati riječ tvoju!
30 – Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa.”

NE PROPUSTI  Ezekiel 47: Biblija i Stari zavjet

31 – 37

31 – I pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i svi se napuniše Duha Svetoga te stanu navješćivati riječ Božju smjelo.
32 – U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko.
33 – Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost.
34 – Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili
35 – i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.
36 – A Josip, od apostola prozvan Barnaba, što znači Sin utjehe, levit, rodom Cipranin,
37 – posjedovaše jednu njivu; proda je pa donese novac i postavi pred noge apostolima.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Djela apostolska 4? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: