Domaće životinje koje su ljudima služile od davnina

Domaće životinje koje su ljudima služile od davnina
Domaće životinje su prijatelji

U ovoj objavi pogledajte neke zanimljive domaće životinje. Te su životinje od davnina služile ljudima na razne načine. Neke su služile i još služe za hranu, neke za obavljanje teških poslova, neke za čuvanje imovine, stoke, ljudi, a neke služe kao ljubimci i raznu razonodu. Danas je jako rijetko da neke domaće životinje služe za teške poslove jer te poslove obavljaju radni strojevi. Životinje su oduvijek bile velika pomoć čovjeku i radi toga se prema njima treba odnositi sa velikim poštovanjem. Pogledajte i druge slike raznih životinja. Ugodna zabava.

Više poznate domaće životinje

Pas (lat. Canis lupus familiaris) je pripitomljeni sisavac iz porodice Canidae. Arheološki nalazi dokazuju da pas najmanje 9000 godina živi uz čovjeka, iako postoje indicije da se taj period produži na 14.000 godina. Fosilni ostaci pokazuju da su preci modernog psa živjeli uz čovjeka još prije 10.000 godina.

Domaće životinje - Pas
Pas

Mačka, također zvana i domaća mačka ili kućna mačka, je mali mesožder, sisavac iz roda Felis. Vjeruje se da je njen predak bila divlja afrička mačka, Felis silvestris lybica. Mačke žive u bliskoj vezi sa čovjekom najmanje 9.500 godina.

Domaća mačka
Mačka

Konji (Equidae) su porodica sisavaca iz reda neparnoprstaša, u kojoj se danas nalazi samo jedan živući rod, Equus. U ovu porodicu pripadaju životinje, koje se obično nazivaju konjima, magarcima i zebrama.

Domaći konji
Konj

Magarac (latinski: Equus africanus asinus) je pripadnik vrste pripitomljenih kopitara iz porodice Equidae. Magarci su prvi put pripitomljeni oko 3000. p. n. e. otprilike u isto vrijeme kao konji i proširili su se širom svijeta.

Domaće životinje - Magarac
Magarac

Domaćim govedom, često jednostavno samo govedom, nazivaju se domesticirani potomci divljeg goveda (Bos taurus). Domesticiranje je počelo prvo radi mesa, a kasnije radi mlijeka i njihove snage korištene za vuču.

Domaća goveda - Krava
Govedo

Zanimljive pitome životinje

Domaće životinje – Deva. Deve (lat. Camelidae) su porodica sisavaca iz reda parnoprstaša (Artiodactyla), i jedina su danas još živuća porodica podreda Tylopoda. Pretpostavke o prvom domesticiranju deva su različite i kreću se od prije 4000 do 6000 godina unatrag, no smatra se prihvaćenom pretpostavka, da je domesticiranje počelo najkasnije u trećem tisućljeću p. n. e. Korištene su prvenstveno kao teretne životinje i za vuču, ali i za dobivanje vune, mlijeka i mesa, a u jednake svrhe koriste se i danas.

Pitome deve
Deva

Ljama (Lama glama) je južnoamerička vrsta deve, odomaćena od pretpovijesnih vremena. Narodi Anda koriste ju kao teretnu životinju, izvor mesa i vrlo kvalitetne vune.

Domaće životinje ljame
Ljama

Domaće ovce (Ovis aries aries) su domaće životinje, grupirane u rod Ovis, unutar porodice šupljorožaca (Bovidae), podrijetlom od vrste Ovis aries.

Ovce
Ovce

Domaća koza (Capra hircus hircus, ponekad i samo Capra hircus) je nakon pasa i otprilike istovremeno s ovcama postala gospodarski korištena domaća životinja.

Domaće životinje koze
Koza

Domaća svinja (Sus scrofa scrofa; sinonim: Sus scrofa domesticus) su životinje na području Euroazije, grupirane su u rod Sus, unutar porodice Suidae.

Domaće svinje
Svinja

Male domaće životinje

Kunić (Lat. Oryctolagus cuniculus) je vrsta manjeg sisavce iz porodice Leporidae.

Domaće životinje kunići
Kunić

Domaća kokoš (Gallus gallus domesticus) je uzgojni, odomaćeni oblik divlje kokoši, vrste porijeklom iz Jugoistočne Azije. Pripada porodici fazanki iz reda kokoški.

Domaća kokoš
Kokoš

Domaće životinje – Guske. Guske (lat. Anserinae), potporodica ptica, pripada porodici pataka, Anatidae, redu Anseriformes.

Domaće životinje guske
Guske

Patke (lat. Anatidae), porodica ptica u redu patkarica. Ova porodica obuhvaća između 7 i 10 potporodica, gotovo 50 rodova i oko 150 vrsta.

Domaće patke
Patke

Biserka (kod bačkih Bunjevaca naziva se morkača, lat. Numida meleagris) je najpoznatija vrsta porodice biserki, i jedina vrsta u rodu Numida. Izvorno područje njene rasprostranjenosti je zapadno i južno od Sahare.

Domaće biserke
Biserka

Korisne pripitomljene životinje

Dudov svilac (lat. Bombyx mori) je bjelkasti leptir iz porodice pravih prelaca ili svilaca (lat. Bombycidae). Dudov svilac uzgaja se u kulturama za dobivanje svile.

Dudov svilac
Ličinke dudovog svilca

Prave pčele (Apinae) potporodica su kukaca, iz reda opnokrilaca, porodice pčela (Apidae), bliski srodnici bumbara, a dalji osa i mrava. Na svijetu ima približno 20 000 vrsta pčela na svim kontinentima osim Antarktike. Hrane se nektarom kao izvorom energije, te peludom, kao izvorom proteina. Sve pčele proizvode dobar i zdrav med.

Domaće životinje pčele
Pčele

Puran (Meleagris) je jedini rod potporodice Meleagridinae, porodica fazanki.

Domaće pure
Puran

Paunovi (Pavo) su rod ptica koji uključuje dvije vrste. Ovaj rod nazivaju i Azijski paun.

Domaće životinje paunovi
Paun

Domaće životinje – Nojevi. Noj (lat. Struthio camelus) je vrsta ptica iz reda nojevki i najveća je danas živuća ptica na Zemlji. Danas obitava još samo u Africi južno od Sahare. Ranije je živio i u zapadnoj Aziji. To je ptica koja je zbog svog perja, mesa i kože oduvijek bila značajna za ljude.

Nojevi
Nojevi

Domaće životinje za razonodu

Golubovi (lat. Columbidae) su porodica ptica iz reda golupčarki (Columbiformes). Rasprostranjeni su širom svijeta, a najveća raznolikost između vrsta postoji na području Indonezije i Australije. Smatra se da su golubovi pripitomljeni prije više od 3000 godina prije nove ere.

Domaće životinje golubovi
Golub

Domaći kanarinac ili kanarinac, (Serinus canaria forma domestica) je pripitomljen oblik divljeg kanarinca (Serinus canaria).

Domaće životinje - Kanarinac
Kanarinac

Zamorci (lat. Cavia), su rod glodavaca iz porodice prasenaca (Caviidae), porijeklom iz Južne Amerike. Ima sveukupno devet vrsta, ali je najpoznatija Cavia porcellus, domaći zamorac.

Domaći zamorac
Zamorac

Hrčci (Cricetinae) su glodavci aktivni pretežno u sumrak. To je potporodica porodice Cricetidae iz reda glodavaca. U prirodi Europe živi jedino poljski, ili europski hrčak. Kao kućne životinje drže se pretežno zlatni hrčci i različite druge patuljaste vrste.

Domaće životinje - Hrčak
Hrčak

Nimfa (Nymphicus hollandicus) je najmanji pripadnik porodice kakadua i endemična vrsta Australije. Cijenjene su kao kućni ljubimci u cijelom svijetu i uglavnom ih je lako održavati. Kao kavezne ptice su na drugom mjestu po popularnosti, odmah iza tigrica.

Domaći papagaji - Nimfe
Nimfe

To bi bilo sve što se tiče ove objave. Da li vi posjedujete neke domaće životinje i za koju namjenu? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: