Druga knjiga Ljetopisa 11: Biblija i Stari zavjet

Druga knjiga Ljetopisa 11: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 2 Ljet 11

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Druga knjiga Ljetopisa 11. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Druga knjiga Ljetopisa 11

2 Ljet 11: 1 – 5

1 – Došavši u Jeruzalem, skupi sav dom Judin i Benjaminov, sto i osamdeset tisuća vrsnih ratnika, da udare na Izraela i da Roboamu vrate kraljevstvo.
2 – Ali dođe Jahvina riječ Božjem čovjeku Šemaji:
3 – “Kaži Salomonovu sinu Roboamu, judejskomu kralju, i svim Izraelcima u Judinu i Benjaminovu plemenu:
4 – Ovako veli Jahve: ‘Ne idite se tući s braćom! Neka se svatko vrati svojoj kući, jer je ovo poteklo od mene.'” I oni poslušaše riječ Jahvinu, vratiše se i ne udariše na Jeroboama.
5 – Roboam, stolujući u Jeruzalemu, poče dizati tvrde gradove po Judeji.

2 Ljet 11: 6 – 10

6 – Tako je sagradio Betlehem, Etam, Tekou,
7 – Bet Sur, Sokon, Adulam,
8 – Gat, Maresu, Zif,
9 – Adorajim, Lakiš, Azeku,
10 – Soru, Ajalon i Hebron, tvrde gradove u Judinu i Benjaminovu plemenu.

Druga knjiga Ljetopisa 11: 11 – 15

11 – Utvrdivši gradove, postavi im zapovjednike i dovuče zalihe hrane, ulja i vina;
12 – u svaki pojedini grad stavi štitova i kopalja i utvrdi ih vrlo jako. Tako je on imao Judino i Benjaminovo pleme.
13 – Svećenici i leviti, koji su bili po svem Izraelu, pristupiše k njemu iz svih krajeva.
14 – Leviti ostaviše pašnjake i posjed te otiđoše u Judeju i Jeruzalem, jer ih je bio odbacio Jeroboam i njegovi sinovi da ne obavljaju svećeničku službu Jahvi,
15 – a postavio je svećenike za uzvišice, za jarce i za telad koju je napravio.

2 Ljet 11: 16 – 20

16 – Za njima su iz svih izraelskih plemena dolazili u Jeruzalem da žrtvuju Jahvi, Bogu svojih otaca, oni koji su srcem tražili Jahvu, Boga Izraelova.
17 – Tako su utvrdili judejsko kraljevstvo i osokolili Salomonova sina Roboama za tri godine, jer su tri godine živjeli poput Davida i Salomona.
18 – Roboam je sebi uzeo za ženu Mahalatu, kćer Davidova sina Jerimota, i Abihajilu, kćer Jišajeva sina Eliaba,
19 – koja mu rodi sinove: Jeuša, Šemarju i Zahama.
20 – A poslije nje oženio se Abšalomovom kćerju Maakom, koja mu rodi Abiju, Etaja, Zizu i Šelomita.

Druga knjiga Ljetopisa 11: 21 – 23

21 – Roboam je ljubio Abšalomovu kćer Maaku više od svih svojih žena i inoča, iako je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.
22 – I Roboam postavi Maakina sina Abiju za poglavara i kneza nad njegovom braćom, jer ga je naumio postaviti za kralja.
23 – I, mudro radeći, razmjesti sinove po svim judejskim i Benjaminovim krajevima, po svim tvrdim gradovima, davši im hrane izobila i poženivši ih sa mnogo žena.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Druga knjiga Ljetopisa 11? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: