Druga knjiga Ljetopisa 15: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 2 Ljet 15

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Druga knjiga Ljetopisa 15. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Druga knjiga Ljetopisa 15

2 Ljet: 1 – 5

1 – Tada duh Božji dođe na Odedova sina Azarju.
2 – On je izišao pred Asu i rekao mu: “Čujte me, Asa i sve Judino i Benjaminovo pleme! Jahve je s vama jer ste vi s njime; i ako ga budete tražili, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će ostaviti vas.
3 – Dugo su Izraelci bili bez pravoga Boga i bez svećenika-učitelja i bez Zakona.
4 – Kad su se u nevolji obratili Jahvi, Bogu Izraelovu, i stali ga tražiti, našli su ga.
5 – U ona vremena nitko nije mogao na miru ni izlaziti ni dolaziti, jer su veliki nemiri vladali među svim zemaljskim stanovnicima.

2 Ljet 15: 6 – 10

6 – Udarao je narod na narod, grad na grad, jer ih je Jahve smeo svakojakom nevoljom.
7 – Ali vi budite hrabri i neka vam ne klonu ruke, jer ima nagrada za vaša djela.”
8 – Čuvši te riječi i proročku besjedu proroka Odeda, Asa se ohrabri i ukloni idolske gadove iz cijele Judine i Benjaminove zemlje i iz gradova koje je bio osvojio u Efrajimovoj gori. Obnovio je i Jahvin žrtvenik koji je bio pred Jahvinim trijemom.
9 – Onda je skupio sve Judino i Benjaminovo pleme i došljake koji su bili kod njih od Efrajimova, Manašeova i Šimunova plemena, jer ih je mnogo prebjeglo k njemu od Izraelaca kad su vidjeli da je s njim Jahve, njegov Bog.
10 – I skupili su se u Jeruzalemu trećega mjeseca petnaeste godine Asina kraljevanja.

NE PROPUSTI  Psalmi 25 i 26: Biblija i Stari zavjet

Druga knjiga Ljetopisa 15: 11 – 15

11 – Onoga su dana prinijeli Jahvi žrtve od plijena koji su dognali, sedam stotina goveda i sedam tisuća sitne stoke.
12 – Zavjetovaše se da će tražiti Jahvu, Boga svojih otaca, svim srcem i svom dušom.
13 – A tko god ne bi tražio Jahvu, Izraelova Boga, da se pogubi, bio malen ili velik, čovjek ili žena.
14 – Zakleli su se Jahvi iza glasa i uz gromki poklik, uz trube i rogove.
15 – Svi su se Judejci radovali zbog te zakletve jer su se iz svega srca zakleli i od sve su ga svoje volje tražili i našli ga. Jahve im je dao mir odasvud uokolo.

2 Ljet 15: 16 – 19

16 – I svoju mater Maaku ukloni kralj Asa s vlasti jer je bila načinila gada Ašeri. Asa je sasjekao njezina gada, satro ga i spalio u potoku Kidronu.
17 – Ali uzvišice nisu bile uklonjene iz Izraela. Ipak je Asino srce bilo privrženo Jahvi svega njegova života.
18 – Unio je u Dom Božji posvećene darove svoga oca i svoje: srebro i zlato i posuđe.
19 – Nije bilo rata sve do trideset i pete godine Asina kraljevanja.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Druga knjiga Ljetopisa 15? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: