Druga knjiga o kraljevima 9: Biblija i Stari zavjet

Druga knjiga o kraljevima 9: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 2 Kr 9

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Druga knjiga o kraljevima 9. Druga knjiga o kraljevima naslov je dvanaeste knjige Staroga zavjeta prema kanonu biblijskih knjiga Katoličke Crkve, koji ovu knjigu ubraja među Povijesne knjige. Kratica za ovu knjigu je: 2 Kr. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Druga knjiga o kraljevima 9

2 Kr 9: 1 – 5

1 – Prorok Elizej pozva jednoga od proročkih sinova i reče mu: “Opaši se, uzmi sa sobom ovu posudu s uljem pa idi u Ramot Gilead.
2 – Kad onamo stigneš, potraži Jehua, sina Jošafatova, sina Nimšijeva. Kad ga nađeš, izvedi ga između njegovih drugova i uvedi ga u pokrajnju sobu.
3 – I uzmi posudu s uljem, izlij mu je na glavu i reci: ‘Ovako veli Jahve: Pomazao sam te za kralja izraelskoga.’ Zatim otvori vrata i bježi, ne oklijevaj.”
4 – Tada mladi prorok ode u Ramot Gilead.
5 – Kad je stigao, zapovjednici vojske upravo su sjedili na okupu. On reče: “Imam ti riječ reći, zapovjedniče!” Jehu upita: “Komu od nas?” On odgovori: “Tebi, zapovjedniče!”

2 Kr 9: 6 – 10

6 – Jehu tada ustade i uđe u kuću. Mladi mu čovjek izli ulje na glavu i reče mu: “Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: ‘Pomazao sam te za kralja nad Jahvinim narodom, nad Izraelom.
7 – Ti ćeš pobiti obitelj Ahaba, gospodara tvoga, a ja ću osvetiti krv svojih slugu proroka i krv sviju službenika Jahvinih na Izebeli
8 – i na svoj obitelji Ahabovoj. Iskorijenit ću Ahabu sve što mokri uza zid, robove i slobodnjake u Izraelu.
9 – Učinit ću s domom Ahabovim kao s domom Jeroboama, sina Nebatova, i kao s domom Baše, sina Ahijina.
10 – A Izebelu će proždrijeti psi na polju jizreelskom i nitko je neće pokopati.'” – Zatim otvori vrata i pobježe.

2 Kr 9: 11 – 15

11 – Jehu iziđe k časnicima svoga gospodara. Oni ga upitaše: “Je li sve u miru? Zašto je ta budala dolazila k tebi?” On im odgovori: “Znate čovjeka i besjedu njegovu.”
12 – Oni rekoše: “Ne znamo! Kazuj nam!” On im reče: “Govorio mi je tako i tako i rekao mi: ‘Ovako veli Jahve: Pomazao sam te za kralja nad Izraelom.'”
13 – Odmah oni uzeše svoje ogrtače i prostriješe ih pred njim po stepenicama, zatrubiše u rogove i povikaše: “Jehu je kralj!”
14 – Tako Jehu, sin Jošafata, sina Nimšijeva, skova urotu protiv Jorama – Joram je tada branio Ramot Gilead sa svim Izraelcima protiv Hazaela, aramejskog kralja.
15 – Ali se kralj Joram vratio u Jizreel da liječi rane koje su mu zadali Aramejci u boju s Hazaelom, aramejskim kraljem. – I reče Jehu: “Ako vam je po volji, neka nitko ne utekne iz grada da odnese vijest u Jizreel.”

2 Kr 9: 16 – 20

16 – Jehu se tada pope na kola i ode prema Jizreelu, jer je Joram ondje bolovao, i Ahazja, kralj judejski, došao ga posjetiti.
17 – Stražar koji je stajao na kuli u Jizreelu, videći da dolazi Jehuova četa, javi: “Vidim nekakvu četu.” Joram naredi: “Uzmi konjanika i pošalji ga pred njih da upita: je li sve s mirom.”
18 – Ode konjanik preda nj i reče: “Ovako veli kralj: je li sve s mirom?” – Jehu odgovori: “Što te briga je li s mirom! Hajde za mnom.” Stražar javi: “Glasnik je stigao do njih, ali se ne vraća.”
19 – Kralj posla drugoga konjanika. Taj dođe k njima i upita: “Ovako veli kralj: je li sve s mirom?” – Jehu mu odgovori: “Što te briga je li s mirom! Hajde za mnom.”
20 – Stražar opet javi: “Došao je do njih, ali se ne vraća. A vožnja je kao vožnja Jehua, sina Nimšijeva: vozi kao mahnit!”

Druga knjiga o kraljevima 9: 21 – 25

21 – Joram reče: “Preži!” I upregoše u njegova kola. Joram, kralj Izraela, i judejski kralj Ahazja iziđoše, svaki u svojim kolima, u susret Jehuu. Susretoše ga u polju Nabota Jizreelca.
22 – Kad Joram ugleda Jehua, upita ga: “Je li sve u miru, Jehu?” Ovaj odgovori: “Kakvu miru dok traju bludništva tvoje majke Izebele i njena mnoga čaranja!”
23 – Joram okrenu i udari u bijeg govoreći Ahazji: “Izdaja, Ahazja!”
24 – Jehu se lati luka, ustrijeli Jorama među pleća: strijela mu prođe posred srca te se on sruši u kola.
25 – Jehu reče svome dvorjaniku Bidkaru: “Digni ga i baci na njivu Nabota Jizreelca. Sjeti se: kad smo ja i ti jahali za njegovim ocem Ahabom, kako Jahve izreče protiv njega:

2 Kr 9: 26 – 30

26 – ‘Kunem se: kako sinoć vidjeh krv Nabotovu i krv njegovih sinova,’ riječ je Jahvina, ‘tako ću ti vratiti isto na ovome polju,’ riječ je Jahvina. Digni ga, dakle, i baci ga na to polje, prema riječi Jahvinoj.”
27 – Kada je to vidio judejski kralj Ahazja, pobježe prema Bet Haganu, ali ga je Jehu gonio i naredio: “Ubijte i njega!” Ranili su ga u kolima na brdu Guru, koje se nalazi kod Jibleama. Ali je umakao u Megido i ondje umrije.
28 – Njegove su ga sluge u kolima prenijele u Jeruzalem i sahranile ga u grobnici kraj njegovih otaca, u Davidovu gradu.
29 – Jedanaeste godine kraljevanja Jorama, sina Ahabova, Ahazja postade kralj nad Judejom.
30 – A Jehu bijaše ušao u Jizreel. Kad je to čula Izebela, namaza oči, uresi glavu i pogleda s prozora.

2 Kr 9: 31 – 35

31 – I kad je Jehu ulazio na vrata, ona reče: “Kako je, Zimri, ubojico svoga gospodara?”
32 – Jehu okrenu lice prema prozoru i reče: “Tko je sa mnom, tko?” I dva-tri dvoranina pogledaše prema njemu.
33 – On reče: “Bacite je dolje.” I oni je baciše. Njena je krv poprskala zidove i konje, koji je pogaziše.
34 – Ušao je on, jeo i pio, a zatim naredio: “Pogledajte onu prokletnicu i sahranite je, jer je bila kraljevska kći.”
35 – I odoše da je sahrane, ali ne nađoše ništa od nje, osim lubanje, nogu i ruku.

Druga knjiga o kraljevima 9: 36 – 37

36 – Vratiše se i javiše, a Jehu reče: “To je riječ koju je Jahve objavio preko svoga sluge Ilije Tišbijca: ‘U polju jizreelskom psi će proždrijeti Izebelino tijelo.
37 – Izebelino truplo bit će kao gnoj u polju, da se neće moći kazati: Ovo je Izebela.'”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Druga knjiga o kraljevima 9? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: