Druga knjiga o Makabejcima 1: Biblija i Stari zavjet

Druga knjiga o Makabejcima 1: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Druga knjiga o Makabejcima 1. Druga knjiga o Makabejcima biblijska je knjiga, te kao i Prva knjiga o Makabejcima pripada među Deuterokanonske knjige Staroga zavjeta. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Druga knjiga o Makabejcima 1

1 – Braću Židove u Egiptu pozdravljaju njihova braća Židovi iz Jeruzalema i iz židovske zemlje i žele im nepomućeni mir.
2 – Obasuo vas Bog dobročinstvima i spomenuo se svog Saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom, svojim vjernim slugama!
3 – Dao vam svima srce da ga štujete i njegovu volju vršite velikodušno i radosno!
4 – Otvorio vaše srce svom Zakonu i svojim zapovijedima i dao vam mir!
5 – Uslišao vam molitve, pomirio se s vama i ne ostavio vas u vrijeme nevolje!

6 – 10

6 – U ovaj trenutak mi se ovdje za vas molimo.
7 – Za kraljevanja Demetrijeva godine sto šezdeset i devete mi smo vam Židovi pisali ovo: “U nevoljama i jadima koji su zaredali u ovim godinama otkako su Jason i njegove pristalice izdali Svetu zemlju i kraljevstvo,
8 – zapalili Velika vrata i prolili nevinu krv, pomolili smo se Gospodinu i on nas je uslišao. Prinijeli smo žrtvu i najfinije brašno, upalili svjetiljke i postavili hljebove.”
9 – Sad vam pišemo da biste u mjesecu Kislevu svetkovali Blagdan sjenica. Godine sto osamdeset i osme.
10 – Stanovnici Jeruzalema i stanovnici Judeje, starješine i Juda: savjetniku kralja Ptolemeja Aristobulu, od roda pomazanih svećenika, i Židovima u Egiptu pozdrav i dobro zdravlje!

11 – 15

11 – Neka je velika hvala Bogu, koji nas je izbavio iz velikih pogibli kad smo imali vojevati protiv kralja.
12 – On je doista odbio one koji su zavojevali na Sveti grad.
13 – Kad im je zapovjednik otišao u Perziju, sasjekli su u Nanejinu hramu i njega i njegovu vojsku, koja se smatrala nepobjedivom. Nanejini svećenici poslužili su se varkom.
14 – Antioh je onamo došao sa svojim prijateljima pod izlikom da će se oženiti Nanejom, a zapravo da, u ime miraza, prisvoji veliko tamošnje blago.
15 – Nanejski su svećenici izložili blago. Čim je Antioh s nekolicinom ušao u hramsko predvorje, svećenici zatvoriše svetište.

NE PROPUSTI  Prva knjiga Ljetopisa 24: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – Otvoriše tajna vrata na stropu, baciše kamenje i ubiše zapovjednika. Sasjekoše ga na komade, a glave baciše onima koji bijahu vani.
17 – Neka je za sve to hvaljen naš Bog, koji je bezbožnike predao smrti.
18 – Dvadeset i petog Kisleva svetkovat ćemo očišćenje Hrama, pa smo smatrali uputnim da vas o tom obavijestimo, kako biste i vi prikladno svetkovali Blagdan sjenica i vatre koja se pokazala kad je Nehemija, sagradivši Svetište i žrtvenik, prinio žrtve.
19 – Kad su, naime, naše oce odvodili u Perziju, tadašnji su pobožni svećenici uzeli žrtvenu vatru i sakrili je u udubinu sličnu presahlu bunaru. Spremili su je tako da nitko za to skrovište ne sazna.
20 – Poslije mnogo godina bi Božja volja da perzijski kralj pošalje Nehemiju: ovaj je dao da vatru potraže potomci onih svećenika koji su je sakrili. Ti izvijestiše da nisu našli vatre nego nekakvu muljevitu vodu, a on im zapovjedi da je zahvate i donesu.

21 – 25

21 – Pošto je bilo pripravljeno sve za žrtvu, naloži Nehemija svećenicima da tom vodom poškrope drva i što je na njima.
22 – Tek što su to učinili, u trenutku zasja sunce, dotad zastrto oblakom, i buknu velika vatra, tako te se svi zadiviše.
23 – Dok je žrtva izgarala, svećenici su molili – svećenici i sav narod. Započinjao je Jonatan, a drugi su, zajedno s Nehemijom, nastavljali.
24 – Molitva je glasila ovako: “Gospode, Gospode Bože, stvoritelju svega, strašni, jaki, pravedni, milosrdni, jedini kralju, jedini dobri,
25 – jedini darežljivi, jedini pravedni, svemogući i vječni, koji spasavaš Izraela od svakog zla, koji si naše oce izabrao i posvetio,

NE PROPUSTI  Ezekiel 35: Biblija i Stari zavjet

26 – 30

26 – primi ovu žrtvu za sav svoj izraelski narod. Čuvaj svoju baštinu i posveti je!
27 – Sakupi one od nas koji su razasuti, izbavi one što robuju među poganima, pogledaj milostivo prezrene i pogrđene, tako da pogani spoznaju da si ti naš Bog!
28 – Kazni one koji nas ugnjetavaju i drsko vrijeđaju!
29 – Usadi svoj narod u svoje Sveto mjesto, kao što je rekao Mojsije!”
30 – Svećenici pak pjevahu hvalospjeve.

31 – 36

31 – Kad je izgorjela žrtva, zapovjedi Nehemija da se preostala voda izlije na veliko kamenje.
32 – Kad su to izvršili, liznu plamen, ali ga upi jači sjaj vatre na žrtveniku.
33 – Razglasilo se to, i kralju perzijskom bi javljeno da se na mjestu gdje svećenici, odvedeni u sužanjstvo, bijahu sakrili oganj pojavila voda kojom su Nehemija i njegovi ljudi posvetili žrtve.
34 – Kralj nato provjeri događaj, dade ograditi to mjesto i uspostaviti svetište.
35 – Onima kojima ga je prepustio dao je udio u velikim prihodima koje je odande izvlačio.
36 – Nehemija i njegovi ljudi to su mjesto prozvali Neftar, što znači “očišćenje”, ali se ono općenito zove Neftaj.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Druga knjiga o Makabejcima 1? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.