Druga knjiga o Samuelu 23: Biblija i Stari zavjet

Druga knjiga o Samuelu 23: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 2 Sam 23

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Druga knjiga o Samuelu 23. Druga knjiga o Samuelu jedna je od knjiga Staroga zavjeta koja pripada deuteronomističkoj povijesti. Kratica za ovu knjigu je: 2 Sam. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Druga knjiga o Samuelu 23

2 Sam 23: 1 – 5

1 – Ovo su posljednje Davidove riječi: “Riječ Davida, sina Jišajeva, riječ čovjeka koji je bio visoko uzdignut, pomazanika Boga Jakovljeva, pjevača pjesama Izraelovih:
2 – Jahvin duh govori po meni, njegova je riječ na mom jeziku.
3 – Reče mi Jakovljev Bog, reče mi Izraelova hrid: Tko vlada ljudima pravedno, i tko vlada u strahu Božjemu,
4 – taj je kao jutarnja svjetlost kad ograne sunce, jutro bez oblaka, na kojem se svjetluca zemaljska trava poslije kiše.
5 – Da, moja kuća stoji čvrsto pred Bogom: on je učinio vječan Savez sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen. Da, on će dati da napreduje sve moje spasenje i svaka moja želja.

2 Sam 23: 6 – 10

6 – Belijalovi ljudi svi su kao trnje u pustinji, jer ih nitko ne hvata rukom.
7 – Nitko ih se ne dotiče, osim gvožđem i kopljačom, i potpuno se spaljuju u ognju.”
8 – Ovo su imena Davidovih junaka: Išbaal, Hakmonac, prvak među trojicom; on je zavitlao svojim kopljem protiv osam stotina i pobio ih najedanput.
9 – Za njim dolazi Eleazar, sin Dodonov, Ahoašanin, jedan od trojice junaka; on je bio s Davidom kod Pas Damina kad su se ondje skupili Filistejci za boj, a Izraelci se povukli pred njima.
10 – Ali se on čvrsto držao i udarao Filistejce dok mu se ruka nije ukočila i ostala kao prirasla uz mač. Jahve je dao veliku pobjedu u onaj dan, pa se vojska vratila za Eleazarom, ali samo da pokupi plijen.

NE PROPUSTI  Knjiga mudrosti 11: Biblija i Stari zavjet

2 Sam 23: 11 – 15

11 – Za njim dolazi Šama, sin Elin, Hararac; kad su se Filistejci skupili u Lehiju, bijaše polje puno leće, a vojska je bila pobjegla ispred Filistejaca.
12 – Tada je on stao usred polja i obranio ga i potukao Filistejce. Tako je Jahve dao veliku pobjedu.
13 – Trojica između tridesetorice jednom su krenula na put i o početku žetve došla k Davidu u Adulamsku pećinu kad jedna filistejska četa bijaše utaborena u Refaimskoj dolini.
14 – David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada bila tada u Betlehemu.
15 – David uzdahnu: “O, kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca što je kod vrata?”

2 Sam 23: 16 – 20

16 – Tada ta tri junaka prodriješe kroz filistejski tabor i, zahvativši vode iz betlehemskog studenca što je kod vrata, donesoše je i dadoše Davidu. Ali je David ne htjede piti, nego je proli kao ljevanicu Jahvi
17 – govoreći: “Ne dao mi Jahve da to učinim! Zar da pijem krv ovih ljudi? Ta izlažući život pogibli, donijeli su vode!” I nije htio piti. To su, eto, učinila ta tri junaka.
18 – Abišaj, Joabov brat a sin Sarvijin, bio je vojvoda nad tridesetoricom. On je zavitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se među tridesetoricom.
19 – On se odlikovao među tridesetoricom i postao njihov glavar, ali nije dostigao trojice.
20 – Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat junačkim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava usred jame.

Druga knjiga o Samuelu 23: 21 – 25

21 – Ubio je i nekog Egipćanina, čovjeka golema stasa. Egipćanin je imao koplje u ruci, a on izišao preda nj sa štapom: istrgavši Egipćaninu koplje iz ruke, ubi ga njegovim kopljem.
22 – To je učinio Jojadin sin Benaja i proslavio se među tridesetoricom junaka.
23 – Bio je najznamenitiji među tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao; David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne straže.
24 – Asahel, brat Joabov, bio je među tridesetoricom. Zatim: Elhanan, sin Dodonov, iz Betlehema;
25 – Šama iz Haroda; Elika iz Haroda;

NE PROPUSTI  Knjiga postanka 17: Biblija i Stari zavjet

2 Sam 23: 26 – 30

26 – Heles iz Peleta; Ira, sin Ikešev, iz Tekoe;
27 – Abiezer iz Anatota; Sibekaj iz Huše;
28 – Salmon iz Ahoha; Mahraj iz Netofe;
29 – Heled, sin Baanin, iz Netofe; Itaj, sin Ribajev, iz Gibeje sinova Benjaminovih;
30 – Benaja iz Pireatona; Hidaj od Gaaških potoka;

Druga knjiga o Samuelu 23: 31 – 35

31 – Abibaal iz Bet Haarabe; Azmavet iz Bahurima;
32 – Eljahba iz Šaalbona; Jašen, sin Jonatanov;
33 – Šama iz Harara; Ahiam, sin Šararov, iz Arara;
34 – Elifelet, sin Ahasbajev, iz Bet Maake; Eliam, sin Ahitofelov, iz Gilona;
35 – Hesraj iz Karmela; Paaraj iz Araba;

2 Sam 23: 36 – 39

36 – Jigeal, sin Natanov, iz Sobe; Bani iz Gada;
37 – Selek Amonac; Nahraj iz Beerota, štitonoša Sarvijina sina Joaba;
38 – Ira iz Jatira; Gareb iz Jatira;
39 – Urija Hetit. Svega trideset i sedam.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Druga knjiga o Samuelu 23? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: