Druga knjiga o Samuelu 5: Biblija i Stari zavjet

Druga knjiga o Samuelu 5: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 2 Sam 5

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Druga knjiga o Samuelu 5. Druga knjiga o Samuelu jedna je od knjiga Staroga zavjeta koja pripada deuteronomističkoj povijesti . Kratica za ovu knjigu je: 2 Sam. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Druga knjiga o Samuelu 5

2 Sam 5: 1 – 5

1 – Tada se sabraše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: “Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa.
2 – Još prije, dok je još Šaul bio kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Jahve ti je rekao: ‘Ti ćeš pasti moj izraelski narod i ti ćeš biti knez nad Izraelom!'”
3 – Tako dođoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Jahvom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.
4 – Trideset je godina bilo Davidu kad je postao kralj, a kraljevao je četrdeset godina.
5 – U Hebronu je kraljevao nad Judom sedam godina i šest mjeseci, a u Jeruzalemu kraljevaše trideset i tri godine nad svim Izraelom i nad Judom.

2 Sam 5: 6 – 10

6 – David krene s ljudima na Jeruzalem protiv Jebusejaca, koji su živjeli u onoj zemlji. Ali oni poručiše Davidu: “Nećeš ući ovamo! Slijepci će te i kljasti odbiti!” (To je imalo značiti: David neće ući ovamo.)
7 – Ipak David osvoji Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad.
8 – Onoga dana reče David: “Tko god pobije Jebusejce i popne se kroz prorov …” A kljaste i slijepe mrzi David iz sve duše. (Stoga se kaže: Slijepci i kljasti neka ne ulaze u Hram.)
9 – David se nastani u tvrđavi i prozva je Davidov grad. Tada David podiže zid unaokolo od Mila pa unutra.
10 – David je postajao sve silniji, jer Jahve, Bog nad vojskama, bijaše s njim.

NE PROPUSTI  Druga knjiga o Samuelu 15: Biblija i Stari zavjet

Druga knjiga o Samuelu 5: 11 – 15

11 – Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrova drveta, tesara i zidara, koji sagradiše dvor Davidu.
12 – Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je vrlo uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.
13 – Po dolasku iz Hebrona David uze još inoča i žena iz Jeruzalema; i rodi se Davidu još sinova i kćeri.
14 – Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,
15 – Jibhar, Elišua, Nefeg, Jafija,

2 Sam 5: 16 – 20

16 – Elišama, Beeljada i Elifelet.
17 – Kad su Filistejci čuli da su Davida pomazali za kralja nad Izraelom, iziđoše svi da se dočepaju Davida. Čuvši to, David siđe u svoj zaklon.
18 – Filistejci dođoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.
19 – Tada David upita Jahvu: “Mogu li napasti Filistejce? Hoćeš li ih predati meni u ruke?” Jahve odgovori Davidu: “Napadni! Predat ću Filistejce tebi u ruke!”
20 – Tada David dođe u Baal Perasim i ondje ih pobi. David reče: “Jahve je preda mnom prodro među moje neprijatelje kao što voda prodire.” Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim.

2 Sam 5: 21 – 25

21 – Ostavili su ondje svoje bogove; a David i njegovi ljudi odnesoše ih.
22 – Filistejci opet dođoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.
23 – David opet upita Jahvu, a on mu odgovori: “Ne idi pred njih, nego im zađi za leđa i navali na njih s protivne strane Bekaima.
24 – Kad začuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda se požuri, jer će tada Jahve ići pred tobom da pobije filistejsku vojsku.”
25 – David učini kako mu je zapovjedio Jahve i pobi Filistejce od Gibeona sve do ulaza u Gezer.

NE PROPUSTI  Prva knjiga o Samuelu 25: Biblija i Stari zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Druga knjiga o Samuelu 5? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: