Energija u našoj misli

U ovoj objavi možete pročitati nešto kada je u pitanju energija u našoj misli. Objava je kratka i nadamo se da će vam biti i zanimljiva.

Energija u našoj misli
Pročistimo misli

Sadržana energija u našoj misli

Koliko puta nam se dogodilo da neku svoju ideju povjeravamo i prepričavamo drugima s mnogo žara i entuzijazma, uvjeravajući i druge i sebe kako ćemo je grandiozno realizirati, i tome slično, no kad je zbilja ideju trebalo realizirati – više kao da nismo imali snage za njezinu provedbu.

Svaka izgovorena riječ, kao i svaki napravljeni pokret, energija je. Sve ono što kažemo i što učinimo zapravo je isijavanje jednog dijela energije koju držimo u sebi. I zato, kad nekom povjeravamo svoje planove, kad nekom govorimo o svojim tajnama i htijenjima, mi zapravo slabimo vlastiti potencijal i ugrožavamo ono što smo naumili.

Zato nikad nikome ni o čemu ne treba govoriti, sve uvijek treba držati samo za sebe. Zadržati za sebe tajnu uvijek je najteže, ali to je jedini put kako bismo energiju sadržanu u našoj misli zadržali netaknutu i u cijelosti je usmjerili u ostvarenje zamišljenog. Jer, što više drugima govorimo o onome što planiramo i želimo, to više umanjujemo izglede za vlastiti uspjeh. Zato se ne bismo smjeli povjeravati ni najboljim prijateljima, nikome, jer – jednostavno – naša energija misli pritom isijava, odlazi. Mi smo sve manje zapravo i motivirani ostvariti svoju prvobitnu zamisao onoliko jakom energijom koju smo na početku imali.

Pročitaj još: Misao

Misao i mišljenje su psihološke funkcije koje nam omogućuju da putem misaonih operacija određujemo svojstva pojava i otkrivamo odnose među njima. Mišljenje (ili tok mišljenja) je mentalni proces koji se odlikuje rasuđivanjem i zaključivanjem, odnosno shvaćanjem uzročno-posljedičnih veza između različitih pojmova. Misao (odnosno sadržaj mišljenja) se redovno očitava u nekom sudu ili tvrdnji. U filozofiji se obično pretpostavlja da su ljudi okarakterizirani racionalnošću, a najočiglednije ispoljavanje racionalnosti je sposobnost mišljenja. Zbog povezanosti s emocionalnim i drugim faktorima razlikujemo: konkretno i apstraktno, logično i nelogično, magijsko i arhaično mišljenje.

NE PROPUSTI  San

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: