Evanđelje po Ivanu 15: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Ivanu 15: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Ivanu 15. Evanđelje po Ivanu četvrto je evanđelje po redu i u većoj se mjeri razlikuje od prva tri evanđelja, takozvanih Sinoptika (po Mateju, Marku i Luki). Napisano je oko 100. godine i po vremenu pisanja je posljednje kanonsko evanđelje. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Ivanu 15

1 – “Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar.
2 – Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese.
3 – Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio.
4 Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.
5 – Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.

6 – 10

6 – Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore.
7 – Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.
8 – Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.
9 – Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi.
10 – Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.

NE PROPUSTI  Jona 4: Biblija i Stari zavjet

11 – 15

11 – To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.
12 – Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!
13 – Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
14 – Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.
15 – Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.

16 – 20

16 – Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime.
17 – Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.”
18 – “Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas.
19 – Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.
20 – Sjećajte se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati.

21 – 27

21 – A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.
22 – Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha; no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.
23 – Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.
24 – Da nisam učinio među njima djela kojih nitko drugi ne čini, ne bi imali grijeha; a sada vidješe pa ipak zamrziše i mene i Oca mojega.
25 – No neka se ispuni riječ napisana u njihovu Zakonu: Mrze me nizašto.
26 – A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene.
27 – I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.

NE PROPUSTI  Knjiga Brojeva 21: Biblija i Stari zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Ivanu 15? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: