Evanđelje po Ivanu 16: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Ivanu 16: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Ivanu 16. Evanđelje po Ivanu četvrto je evanđelje po redu i u većoj se mjeri razlikuje od prva tri evanđelja, takozvanih Sinoptika (po Mateju, Marku i Luki). Napisano je oko 100. godine i po vremenu pisanja je posljednje kanonsko evanđelje. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Ivanu 16

1 – To sam vam govorio da se ne sablaznite.
2 – Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu.
3 – A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene.
4 – Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao.” “S početka vam ne rekoh ovo jer bijah s vama.
5 – A sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita: ‘Kamo ideš?’

6 – 10

6 – Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah.
7 – No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama.
8 – A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda:
9 – grijeh je što ne vjeruju u mene;
10 – pravednost – što odlazim k Ocu i više me ne vidite;

11 – 15

11 – a osuda – što je knez ovoga svijeta osuđen.
12 – Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.
13 – No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.
14 – On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.
15 – Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.”

NE PROPUSTI  Prva knjiga o Samuelu 25: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – “Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti.”
17 – Nato se neki od učenika zapitkivahu: “Što je to što nam kaže: ‘Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti’ i ‘Odlazim Ocu’?”
18 – Govorahu dakle: “Što je to što kaže ‘Malo’? Ne znamo što govori.”
19 – Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reče: “Pitate se među sobom o tome što kazah: ‘Malo, i nećete me vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti’?
20 – Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost.

21 – 25

21 – Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet.
22 – Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće.
23 – U onaj me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime.
24 – Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!”
25 – “To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.

26 – 33

26 – U onaj dan iskat ćete u moje ime i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.
27 – Ta sam vas Otac ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao.
28 – Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu.”
29 – Kažu mu učenici: “Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš.
30 – Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.”
31 – Odgovori im Isus: “Sada vjerujete?
32 – Evo dolazi čas i već je došao: raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam jer Otac je sa mnom.
33 – To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!”

NE PROPUSTI  Kuran poglavlje 81: At-Takwir - Prestanak sjaja

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Ivanu 16? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: