Evanđelje po Ivanu 18: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Ivanu 18: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Ivanu 18. Evanđelje po Ivanu četvrto je evanđelje po redu i u većoj se mjeri razlikuje od prva tri evanđelja, takozvanih Sinoptika (po Mateju, Marku i Luki). Napisano je oko 100. godine i po vremenu pisanja je posljednje kanonsko evanđelje. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Ivanu 18

1 – To rekavši, zaputi se Isus sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uđe Isus i njegovi učenici.
2 – A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu često sastajao sa svojim učenicima.
3 – Juda onda uze četu i od svećeničkih glavara i farizeja sluge te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem.
4 – Znajući sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: “Koga tražite?”
5 – Odgovore mu: “Isusa Nazarećanina.” Reče im Isus: “Ja sam!” A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica.

6 – 10

6 – Kad im dakle reče: “Ja sam!” – oni ustuknuše i popadaše na zemlju.
7 – Ponovno ih tada upita: “Koga tražite?” Oni odgovore: “Isusa Nazarećanina.”
8 – Isus odvrati: “Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu” –
9 – da se ispuni riječ koju reče: “Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao.”
10 – A Šimun Petar isuče mač koji je imao uza se pa udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Sluga se zvao Malho.

11 – 15

11 – Nato Isus reče Petru: “Djeni mač u korice! Čašu koju mi dade Otac zar da ne pijem?”
12 – Tada četa, zapovjednik i židovski sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše.
13 – Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikoga svećenika one godine.
14 – Kajfa pak ono svjetova Židove: “Bolje da jedan čovjek umre za narod.”
15 – Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom pa s Isusom uđe u dvorište velikoga svećenika.

16 – 20

16 – Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi učenik, znanac velikoga svećenika, iziđe i reče vratarici te uvede Petra.
17 – Nato će sluškinja, vratarica, Petru: “Da nisi i ti od učenika toga čovjeka?” On odvrati: “Nisam!”
18 – A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se.
19 – Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku.
20 – Odgovori mu Isus: “Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio.

21 – 25

21 – Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio.”
22 – Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći: “Tako li odgovaraš velikom svećeniku?”
23 – Odgovori mu Isus: “Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?”
24 – Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom svećeniku.
25 – Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu: “Da nisi i ti od njegovih učenika?” On zanijeka: “Nisam!”

26 – 30

26 – Nato će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: “Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?”
27 – I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva.
28 – Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. I oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati pashu.
29 – Pilat tada iziđe pred njih i upita: “Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka?”
30 – Odgovore mu: “Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi.”

31 – 35

31 – Reče im nato Pilat: “Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu.” Odgovoriše mu Židovi: “Nama nije dopušteno nikoga pogubiti” –
32 – da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvom mu je smrću umrijeti.
33 – Nato Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: “Ti li si židovski kralj?”
34 – Isus odgovori: “Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?”
35 – Pilat odvrati: “Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?”

36 – 40

36 – Odgovori Isus: “Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.”
37 – Nato mu reče Pilat: “Ti si dakle kralj?” Isus odgovori: “Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.”
38 – Reče mu Pilat: “Što je istina?”
39 – Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im: “Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je običaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga?”
40 – Povikaše nato opet: “Ne toga, nego Barabu!” A Baraba bijaše razbojnik.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Ivanu 18? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: