Evanđelje po Ivanu 4: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Ivanu 4: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Ivanu 4. Evanđelje po Ivanu četvrto je evanđelje po redu i u većoj se mjeri razlikuje od prva tri evanđelja, takozvanih Sinoptika (po Mateju, Marku i Luki). Napisano je oko 100. godine i po vremenu pisanja je posljednje kanonsko evanđelje. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Ivanu 4

1 – Kad Gospodin dozna da su farizeji dočuli kako on, Isus, okuplja i krsti više učenika nego Ivan –
2 – iako zapravo nije krstio sam Isus, nego njegovi učenici –
3 – ode iz Judeje i ponovno se vrati u Galileju.
4 – Morao je proći kroza Samariju.
5 – Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu.

6 – 10

6 – Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura.
7 – Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: “Daj mi piti!”
8 – Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane.
9 – Kaže mu na to Samarijanka: “Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?” Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima.
10 – Isus joj odgovori: “Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj mi piti’, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.”

11 – 15

11 – Odvrati mu žena: “Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa?
12 – Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?”
13 – Odgovori joj Isus: “Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti.
14 – A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.”
15 – Kaže mu žena: “Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.”

16 – 20

16 – Nato joj on reče: “Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo.”
17 – Odgovori mu žena: “Nemam muža.” Kaže joj Isus: “Dobro si rekla: ‘Nemam muža!’
18 – Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla.”
19 – Kaže mu žena: “Gospodine, vidim da si prorok.
20 – Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.”

NE PROPUSTI  Evanđelje po Mateju 10: Biblija i Novi zavjet

21 – 25

21 – A Isus joj reče: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu.
22 – Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova.
23 – Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.
24 – Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.”
25 – Kaže mu žena: “Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve.”

26 – 30

26 – Kaže joj Isus: “Ja sam, ja koji s tobom govorim!”
27 – Uto dođu njegovi učenici pa se začude što razgovara sa ženom. Nitko ga ipak ne zapita: “Što tražiš?” ili: “Što razgovaraš s njom?”
28 – Žena ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima:
29 – “Dođite da vidite čovjeka koji mi je kazao sve što sam počinila. Da to nije Krist?”
30 – Oni iziđu iz grada te se upute k njemu.

31 – 35

31 – Učenici ga dotle nudili: “Učitelju, jedi!”
32 – A on im reče: “Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete.”
33 – Učenici se nato zapitkivahu: “Da mu nije tko donio jesti?”
34 – Kaže im Isus: “Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo.
35 – Ne govorite li vi: ‘Još četiri mjeseca i evo žetve?’ Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja: već se bjelasaju za žetvu.

36 – 40

36 – Žetelac već prima plaću, sabire plod za vječni život da se sijač i žetelac zajedno raduju.
37 – Tu se obistinjuje izreka: ‘Jedan sije, drugi žanje.’
38 – Ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov.”
39 – Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: “Kazao mi je sve što sam počinila.”
40 – Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana.

NE PROPUSTI  Reinkarnacija - sjećanja na prošli život

41 – 45

41 – Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi
42 – pa govorahu ženi: “Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta.”
43 – Nakon dva dana ode odande u Galileju.
44 – Sam je Isus doduše izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju.
45 – Kad je dakle stigao u Galileju, Galilejci ga lijepo primiše jer bijahu vidjeli što je sve učinio u Jeruzalemu za blagdana. Jer su i oni bili uzišli na blagdan.

46 – 50

46 – Dođe dakle ponovno u Kanu Galilejsku, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Ondje bijaše neki kraljevski službenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu.
47 – Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, ode k njemu pa ga moljaše da siđe i ozdravi mu sina jer već samo što nije umro.
48 – Nato mu Isus reče: “Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete!”
49 – Kaže mu kraljevski službenik: “Gospodine, siđi dok mi ne umre dijete.”
50 – Kaže mu Isus: “Idi, sin tvoj živi!” Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i ode.

51 – 54

51 – Dok je on još silazio, pohite mu u susret sluge s viješću da mu sin živi.
52 – Upita ih dakle za uru kad mu je krenulo nabolje. Rekoše mu: “Jučer oko sedme ure pustila ga ognjica.”
53 – Tada razabra otac da je to bilo upravo onog časa kad mu Isus reče: “Sin tvoj živi.” I povjerova on i sav dom njegov.
54 – Bijaše to drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Ivanu 4? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: