Evanđelje po Ivanu 5: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Ivanu 5: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Ivanu 5. Evanđelje po Ivanu četvrto je evanđelje po redu i u većoj se mjeri razlikuje od prva tri evanđelja, takozvanih Sinoptika (po Mateju, Marku i Luki). Napisano je oko 100. godine i po vremenu pisanja je posljednje kanonsko evanđelje. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Ivanu 5

1 – Nakon toga bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem.
2 – U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova.
3 – U njima je ležalo mnoštvo bolesnika – slijepih, hromih, uzetih: čekali su da izbije voda..
4 – Anđeo bi Gospodnji, naime, silazio od vremena do vremena u ribnjak i pokrenuo vodu: tko bi prvi ušao pošto je voda izbila, ozdravio bi makar bolovao od bilo kakve bolesti.
5 – Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina.

6 – 10

6 – Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: “Želiš li ozdraviti?”
7 – Odgovori mu bolesnik: “Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.”
8 – Kaže mu Isus: “Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!”
9 – Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana bijaše subota.
10 – Židovi su stoga govorili ozdravljenomu: “Subota je! Ne smiješ nositi postelju svoju!”

11 – 15

11 – On im odvrati: “Onaj koji me ozdravi reče mi: ‘Uzmi svoju postelju i hodi!'”
12 – Upitaše ga dakle: “Tko je taj čovjek koji ti je rekao: ‘Uzmi i hodi?'”
13 – No ozdravljenik nije znao tko je taj jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo.
14 – Nakon toga nađe ga Isus u Hramu i reče mu: “Eto, ozdravio si! Više ne griješi da te što gore ne snađe!”
15 – Čovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio.

16 – 20

16 – Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom.
17 – Isus im odgovori: “Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.”
18 – Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.
19 – Isus nato odvrati: “Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini.
20 – Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi.

21 – 25

21 – Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće.
22 – Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu
23 – da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.”
24 – “Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.
25 – Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas – sada je! – kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će.

26 – 30

26 – Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi;
27 – i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji.
28 – Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas.
29 – I izići će: koji su dobro činili – na uskrsnuće života, a koji su radili zlo – na uskrsnuće osude.
30 – Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla.”

31 – 35

31 – “Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito.
32 – Drugi svjedoči za mene i znam: istinito je svjedočanstvo kojim on svjedoči za mene.
33 – Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedočio za istinu.
34 – Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite.
35 – On bijaše svjetiljka što gori i svijetli, a vi se htjedoste samo za čas naslađivati njegovom svjetlosti.

36 – 40

36 – Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene – da me poslao Otac.
37 – Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli,
38 – a ni riječ njegova ne prebiva u vama jer ne vjerujete onomu kojega on posla.
39 – Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene,
40 – a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate.

41 – 47

41 – Slave od ljudi ne tražim,
42 – ali vas dobro upoznah: ljubavi Božje nemate u sebi.
43 – Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti.
44 – Ta kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite!
45 – Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu. Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate.
46 – Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao.
47 – Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Ivanu 5? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: