Evanđelje po Ivanu 7: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Ivanu 7: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Ivanu 7. Evanđelje po Ivanu četvrto je evanđelje po redu i u većoj se mjeri razlikuje od prva tri evanđelja, takozvanih Sinoptika (po Mateju, Marku i Luki). Napisano je oko 100. godine i po vremenu pisanja je posljednje kanonsko evanđelje. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Ivanu 7

1 – Nakon toga Isus je obilazio po Galileji; nije htio u Judeju jer su Židovi tražili da ga ubiju.
2 – Bijaše blizu židovski Blagdan sjenica.
3 – Rekoše mu stoga njegova braća: “Otiđi odavle i pođi u Judeju da i tvoji učenici vide djela što činiš.
4 – Ta tko želi biti javno poznat, ne čini ništa u tajnosti. Ako već činiš sve to, očituj se svijetu.”
5 – Jer ni braća njegova nisu vjerovala u njega.

6 – 10

6 – Reče im nato Isus: “Moje vrijeme još nije došlo, a za vas je vrijeme svagda pogodno.
7 – Vas svijet ne može mrziti, ali mene mrzi jer ja svjedočim protiv njega: da su mu djela opaka.
8 – Vi samo uziđite na blagdan. Ja još ne uzlazim na ovaj blagdan jer moje se vrijeme još nije ispunilo.”
9 – To im reče i ostade u Galileji.
10 – Ali pošto njegova braća uziđoše na blagdan, uziđe i on, ne javno, nego potajno.

11 – 15

11 – A Židovi su ga tražili o blagdanu pitajući : “Gdje je onaj?”
12 – I među mnoštvom o njemu se mnogo šaptalo. Jedni govorahu: “Dobar je!” Drugi pak: “Ne, nego zavodi narod.”
13 – Ipak nitko nije otvoreno govorio o njemu zbog straha od Židova.
14 – Usred blagdana uziđe Isus u Hram i stade naučavati.
15 – Židovi se u čudu pitahu: “Kako ovaj znade Pisma, a nije učio?”

16 – 20

16 – Nato im Isus odvrati: “Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla.
17 – Ako tko hoće vršiti volju njegovu, prepoznat će da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim.
18 – Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti.
19 – Nije li vam Mojsije dao Zakon? Pa ipak nitko od vas ne vrši Zakona.” “Zašto tražite da me ubijete?”
20 – Odgovori mnoštvo: “Zloduha imaš! Tko traži da te ubije?”

21 – 25

21 – Uzvrati im Isus: “Jedno djelo učinih i svi se čudite.
22 – Mojsije vam dade obrezanje – ne, ono i nije od Mojsija, nego od otaca – i vi u subotu obrezujete čovjeka.
23 – Ako čovjek može primiti obrezanje u subotu da se ne prekrši Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene što sam svega čovjeka ozdravio u subotu?
24 – Ne sudite po vanjštini, nego sudite sudom pravednim!”
25 – Rekoše tada neki Jeruzalemci: “Nije li to onaj koga traže da ga ubiju?

26 – 30

26 – A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist?
27 – Ali za njega znamo odakle je, a kad Krist dođe, nitko neće znati odakle je!”
28 – Nato Isus, koji je učio u Hramu, povika: “Da! Poznajete me i znate odakle sam! A ipak ja nisam došao sam od sebe: postoji jedan istiniti koji me posla. Njega vi ne znate.
29 – Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao.”
30 – Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nj ruke jer još nije bio došao njegov čas.

31 – 35

31 – A mnogi iz mnoštva povjerovaše u nj te govorahu: “Zar će Krist, kada dođe, činiti više znamenja nego što ih ovaj učini?”
32 – Dočuli farizeji da se to u mnoštvu o njemu šapće. Stoga glavari svećenički i farizeji poslaše stražare da ga uhvate.
33 – Tada Isus reče: “Još sam malo vremena s vama i odlazim onomu koji me posla.
34 – Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći.”
35 – Rekoše nato Židovi među sobom: “Kamo to ovaj kani da ga mi nećemo naći? Da ne kani poći raseljenima među Grcima i naučavati Grke?

36 – 40

36 – Što li znači besjeda koju reče: ‘Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći’?”
37 – U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: “Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije
38 – koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: ‘Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!'”
39 – To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen.
40 – Kad su neki iz naroda čuli te riječi, govorahu: “Ovo je uistinu Prorok.”

41 – 45

41 – Drugi govorahu: “Ovo je Krist.” A bilo ih je i koji su pitali: “Pa zar Krist dolazi iz Galileje?
42 – Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?”
43 – Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega.
44 – Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke.
45 – Dođoše dakle stražari glavarima svećeničkim i farizejima, a ovi im rekoše: “Zašto ga ne dovedoste?”

46 – 53

46 – Stražari odgovore: “Nikada nitko nije ovako govorio.”
47 – Nato će im farizeji: “Zar ste se i vi dali zavesti?
48 – Je li itko od glavara ili farizeja povjerovao u njega?
49 – Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona – to je prokleto!”
50 – Kaže im Nikodem – onaj koji ono prije dođe k Isusu, a bijaše jedan od njih:
51 – “Zar naš Zakon sudi čovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što čini?”
52 – Odgovoriše mu: “Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa ćeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok.”
53 – I otiđoše svaki svojoj kući.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Ivanu 7? Možete nam reći u komentarima ove objave. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: