Evanđelje po Luki 23: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Luki 23: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Luki 23. Evanđelje po Luki, religijska je knjiga, dio Novoga Zavjeta. Napisao ga je sv. Luka i najvjerojatnije je drugo po redu pisanja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Luki 23

1 – I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu
2 – i stadoše ga optuživati: “Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj.”
3 – Pilat ga upita: “Ti li si kralj židovski?” On mu odgovori: “Ti kažeš!”
4 – Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: “Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!”
5 – No oni navaljivahu: “Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!”

6 – 10

6 – Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac.
7 – Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu.
8 – A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želio vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo.
9 – Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao.
10 – A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko.

11 – 15

11 – Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu.
12 – Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.
13 – A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod
14 – te im reče: “Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete.
15 – A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt.

16 – 20

16 – Kaznit ću ga dakle i pustiti.”
17 – /
18 – I povikaše svi uglas: “Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!”
19 – A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva.
20 – Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa.

NE PROPUSTI  Druga knjiga o kraljevima 3: Biblija i Stari zavjet

21 – 25

21 – Ali oni vikahu: “Raspni, raspni ga!”
22 – On im treći put reče: “Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti.”
23 – Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača.
24 – Pilat presudi da im bude što ištu.
25 – Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.

26 – 30

26 – Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.
27 – Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim.
28 – Isus se okrenu prema njima pa im reče: “Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom.
29 – Jer evo idu dani kad će se govoriti: ‘Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.’
30 – Tad će početi govoriti gorama: ‘Padnite na nas!’ i bregovima: ‘Pokrijte nas!’

31 – 35

31 – Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?”
32 – A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube.
33 – I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.
34 – A Isus je govorio: “Oče, oprosti im, ne znaju što čine!” I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke.
35 – Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: “Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!”

36 – 40

36 – Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom
37 – govoreći: “Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!”
38 – A bijaše i natpis ponad njega: “Ovo je kralj židovski.”
39 – Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: “Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!”
40 – A drugi ovoga prekoravaše: “Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom?

NE PROPUSTI  Knjiga o Jobu 18: Biblija i Stari zavjet

41 – 45

41 – Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.”
42 – Onda reče: “Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.”
43 – A on će mu: “Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!”
44 – Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji – sve do ure devete,
45 – jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.

46 – 50

46 – I povika Isus iza glasa: “Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!” To rekavši, izdahnu.
47 – Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: “Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!”
48 – I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa.
49 – Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.
50 – I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan;

51 – 56

51 – on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iščekivaše kraljevstvo Božje.
52 – Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.
53 – Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen.
54 – Bijaše dan Priprave; subota je svitala.
55 – A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo.
56 – Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Luki 23? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: