Evanđelje po Luki 3: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Luki 3: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Luki 3. Evanđelje po Luki, religijska je knjiga, dio Novoga Zavjeta. Napisao ga je sv. Luka i najvjerojatnije je drugo po redu pisanja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Luki 3

1 – Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene,
2 – za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.
3 – On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha
4 – kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
5 – Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade!

6 – 10

6 – I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.
7 – Govoraše dakle mnoštvu koje je dolazilo da se krsti: “Leglo gujinje! Tko vas samo upozori da bježite od skore srdžbe?
8 – Donosite dakle plodove dostojne obraćenja. I nemojte početi u sebi govoriti: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam: Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu.
9 – Već je sjekira položena na korijen stablima: svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda siječe se i u oganj baca.”
10 – Pitalo ga mnoštvo: “Što nam je dakle činiti?”

11 – 15

11 – On im odgovaraše: “Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.”
12 – Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: “Učitelju, što nam je činiti?”
13 – Reče im: “Ne utjerujte više nego što vam je određeno.”
14 – Pitahu ga i vojnici: “A nama, što je nama činiti?” I reče im: “Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.”
15 – Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist.

NE PROPUSTI  Ezekiel 22: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – Zato im Ivan svima reče: “Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
17 – U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.”
18 – I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.
19 – A Heroda je tetrarha Ivan prekorio zbog Herodijade, žene njegova brata i zbog svih njegovih zlodjela.
20 – Svemu tome nadoda Herod još i ovo: zatvori Ivana u tamnicu.

21 – 25

21 – Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo,
22 – siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: “Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!”
23 – Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše – kako se smatralo – sin Josipov, Elijev,
24 – Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov.
25 – Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev,

26 – 30

26 – Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin,
27 – Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov, Nerijev,
28 – Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov,
29 – Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev,
30 – Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov,

31 – 38

31 – Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov,
32 – Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov,
33 – Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin,
34 – Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov,
35 – Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov,
36 – Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov,
37 – Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov,
38 – Enošev, Šetov, Adamov, Božji.

NE PROPUSTI  Druga knjiga Ljetopisa 22: Biblija i Stari zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Luki 3? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: