Evanđelje po Luki 4: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Luki 4: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Luki 4. Evanđelje po Luki, religijska je knjiga, dio Novoga Zavjeta. Napisao ga je sv. Luka i najvjerojatnije je drugo po redu pisanja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Luki 4

1 – Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom,
2 – gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje.
3 – A đavao mu reče: “Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.”
4 – Isus mu odgovori: “Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.”
5 – I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje

6 – 10

6 – i reče mu: “Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je.
7 – Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.”
8 – Isus mu odgovori: “Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!”
9 – Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: “Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje!
10 – Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.

11 – 15

11 – I: Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.”
12 – Odgovori mu Isus: “Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!”
13 – Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike.
14 – A Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici.
15 – I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.

NE PROPUSTI  Poslanica Kološanima 1: Biblija i Novi zavjet

16 – 20

16 – I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati.
17 – Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:
18 – Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene,
19 – proglasiti godinu milosti Gospodnje.
20 – Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega.

21 – 25

21 – On im progovori: “Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.”
22 – I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: “Nije li ovo sin Josipov?”
23 – A on im reče: “Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.”
24 – I nastavi: “Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju.
25 – Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji.

26 – 30

26 – I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj.
27 – I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.”
28 – Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom,
29 – ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave.
30 – No on prođe između njih i ode.

NE PROPUSTI  Poslanica Titu 2: Biblija i Novi zavjet

31 – 35

31 – I siđe u Kafarnaum, grad galilejski. I poučavaše ih subotom
32 – te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova.
33 – A zatekao se u sinagogi čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas:
34 – “Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.”
35 – Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa.

36 – 40

36 – I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: “Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!”
37 – I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima.
38 – Ustavši iz sinagoge, uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica. I zamole ga za nju.
39 – On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im.
40 – O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih.

41 – 44

41 – A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući: “Ti si Sin Božji!” On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist.
42 – Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto. I mnoštvo ga tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih.
43 – A on im reče: “I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjem. Jer za to sam poslan.”
44 – I naučavaše po sinagogama judejskim.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Luki 4? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: