Evanđelje po Marku 1: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Marku 1: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Marku 1. Evanđelje po Marku ili Markovo Evanđelje je religijska knjiga, dio Novoga Zavjeta. Tradicionalno se pripisuje sv. Marku i najkraće je od 4 kanonska evanđelja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Marku 1

1 – Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.
2 – Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.
3 – Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
4 – Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha.
5 – Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.

6 – 10

6 – Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.
7 – I propovijedao je: “Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
8 – Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.”
9 – Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.
10 – I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,

11 – 15

11 – a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
12 – I odmah ga Duh nagna u pustinju.
13 – I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
14 – A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:
15 – “Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!”

NE PROPUSTI  Zaharija 2: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.
17 – I reče im Isus: “Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!”
18 – Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
19 – Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže.
20 – Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.

21 – 25

21 – I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.
22 – Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
23 – A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika:
24 – “Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!”
25 – Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!”

26 – 30

26 – Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
27 – Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: “Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.”
28 – I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
29 – I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu.
30 – A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.

31 – 35

31 – On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
32 – Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute.
33 – I sav je grad nagrnuo k vratima.
34 – I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
35 – Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše.

NE PROPUSTI  Prva Petrova poslanica 1: Biblija i Novi zavjet

36 – 40

36 – Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi.
37 – Kad ga nađoše, rekoše mu: “Svi te traže.”
38 – Kaže im: “Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.”
39 – I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
40 – I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: “Ako hoćeš, možeš me očistiti!”

41 – 45

41 – Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: “Hoću, budi čist!”
42 – I odmah nesta s njega gube i očisti se.
43 – Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi
44 – riječima: “Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.”
45 – Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Marku 1? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: