Evanđelje po Marku 11: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Marku 11: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Marku 11. Evanđelje po Marku ili Markovo Evanđelje je religijska knjiga, dio Novoga Zavjeta. Tradicionalno se pripisuje sv. Marku i najkraće je od 4 kanonska evanđelja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Marku 11

1 – Kad se približe Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, pošalje dva učenika
2 – i kaže im: “Hajdete u selo pred vama. Čim u nj uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite.
3 – Ako vam tko reče: ‘Što to radite?’ recite: ‘Gospodinu treba’, i odmah će ga ipak ovamo pustiti.”
4 – Otiđoše i nađoše magare privezano uz vrata vani na cesti i odriješe ga.
5 – A neki od nazočnih upitaše: “Što radite? Što driješite magare?”

6 – 10

6 – Oni im odvrate kako im reče Isus. I pustiše ih.
7 – I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj.
8 – Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi narezaše zelenih grana po poljima.
9 – I oni pred njim i oni za njim klicahu: “Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!
10 – Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi! Hosana u visinama!”

11 – 15

11 – I uđe u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s dvanaestoricom u Betaniju.
12 – Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje.
13 – Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća jer ne bijaše vrijeme smokvama.
14 – Tada reče smokvi: “Nitko nikada više ne jeo s tebe!” Čuli su to njegovi učenici.
15 – Stignu tako u Jeruzalem. On uđe u Hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe.

NE PROPUSTI  Pravi duhovi: Posjetitelji s onoga svijeta

16 – 20

16 – I ne dopusti da itko išta pronese kroz Hram.
17 – Učio ih je i govorio: “Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!”
18 – Kada su za to dočuli glavari svećenički i pismoznanci, tražili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se jer je sav narod bio očaran njegovim naukom.
19 – A kad se uvečerilo, izlazili su iz grada.
20 – Kad su ujutro prolazili mimo one smokve, opaze da je usahla do korijena.

21 – 25

21 – Petar se prisjeti pa će Isusu: “Učitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo usahnu.”
22 – Isus im odvrati: “Imajte vjeru Božju.
23 – Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’ i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže – doista, bit će mu!
24 – Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!
25 – No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš, koji je na nebesima, otpusti vaše prijestupke.”

26 – 33

26 – /
27 – I dođu opet u Jeruzalem. Dok je obilazio Hramom, dođu k njemu glavari svećenički, pismoznanci i starješine.
28 – I govorahu mu: “Kojom vlašću to činiš? Ili tko ti dade tu vlast da to činiš?”
29 – A Isus im reče: “Jedno ću vas upitati. Odgovorite mi, pa ću vam kazati kojom vlašću ovo činim.
30 – Krst Ivanov bijaše li od Neba ili od ljudi? Odgovorite mi!”
31 – A oni umovahu među sobom: “Reknemo li ‘od Neba’, odvratit će ‘Zašto mu dakle ne povjerovaste?’
32 – Nego, da reknemo ‘od ljudi!'” – Bojahu se mnoštva. Ta svi Ivana smatrahu doista prorokom.
33 – I odgovore Isusu: “Ne znamo.” A Isus će im: “Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim.”

NE PROPUSTI  Knjiga Izlaska 11: Biblija i Stari zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Marku 11? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: