Evanđelje po Marku 14: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Marku 14: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Marku 14. Evanđelje po Marku ili Markovo Evanđelje je religijska knjiga, dio Novoga Zavjeta. Tradicionalno se pripisuje sv. Marku i najkraće je od 4 kanonska evanđelja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Marku 14

1 – Za dva dana bijaše Pasha i Beskvasni kruhovi. Glavari svećenički i pismoznanci tražili su kako da ga na prijevaru uhvate i ubiju.
2 – Jer se govorilo: “Nikako ne na Blagdan da ne nastane pobuna naroda.”
3 – I kad je u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, bio za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi.
4 – A neki negodovahu te će jedan drugomu: “Čemu to rasipanje pomasti?
5 – Mogla se pomast prodati za više od tristo denara i dati siromasima.” I otresahu se na nju.

6 – 10

6 – A Isus reče: “Pustite je, što joj dodijavate? Dobro djelo učini na meni.
7 – Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svagda.
8 – Učinila je što je mogla: unaprijed mi pomaza tijelo za ukop.
9 – Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini – njoj na spomen.”
10 – A Juda Iškariotski, jedan od dvanaestorice, ode glavarima svećeničkim da im ga preda.

11 – 14

11 – Kad su oni to čuli, obradovali su se i obećali mu dati novca. I tražio je zgodu da ga preda.
12 – Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici Isusa: “Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?”
13 – On pošalje dvojicu učenika i rekne im: “Idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim
14 – pa gdje on uđe, recite domaćinu: ‘Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?’

15 – 20

15 – I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite.”
16 – Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu.
17 – A uvečer dođe on s dvanaestoricom.
18 – I dok bijahu za stolom te blagovahu, reče Isus: “Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati – koji sa mnom blaguje.”
19 – Ožalošćeni, stanu mu govoriti jedan za drugim: “Da nisam ja?”
20 – A on im reče: “Jedan od dvanaestorice koji umače sa mnom u zdjelicu.

21 – 25

21 – Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!”
22 – I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: “Uzmite, ovo je tijelo moje.”
23 – I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili.
24 – A on im reče: “Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva.
25 – Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – piti u kraljevstvu Božjem.”

NE PROPUSTI  Levitski Zakonik 3: Biblija i Stari zavjet

26 – 30

26 – Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.
27 – I reče im Isus: “Svi ćete se sablazniti. Ta pisano je: Udarit ću pastira i ovce će se razbjeći.
28 – Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.”
29 – Nato će mu Petar: “Ako se i svi sablazne, ja neću!”
30 – A Isus mu reče: “Zaista, kažem ti, baš ti, danas, ove noći, prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput ćeš me zatajiti.”

Evanđelje po Marku 14: 31 – 35

31 – Ali on je upornije uvjeravao: “Bude li trebalo i umrijeti s tobom – ne, neću te zatajiti.” A tako su svi govorili.
32 – I dođu u predio imenom Getsemani. I kaže Isus svojim učenicima: “Sjednite ovdje dok se ne pomolim.”
33 – I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba
34 – pa im reče: “Duša mi je nasmrt žalosna! Ostanite ovdje i bdijte!”
35 – Ode malo dalje i rušeći se na zemlju molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas.

36 – 40

36 – Govoraše: “Abba! Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni čašu ovu od mene! Ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti!”
37 – I dođe, nađe ih pozaspale pa reče Petru: “Šimune, spavaš? Jedan sat nisi mogao probdjeti?
38 – Bdijte i molite da ne padnete u napast. Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.”
39 – Opet ode i pomoli se istim riječima.
40 – Ponovno dođe i nađe ih pozaspale. Oči im se sklapale i nisu znali što da mu odgovore.

41 – 45

41 – Dođe i treći put i reče im: “Samo spavajte i počivajte! Gotovo je! Dođe čas! Evo, predaje se Sin Čovječji u ruke grešničke!
42 – Ustanite, hajdemo! Evo, izdajica se moj približio!”
43 – Uto, dok je on još govorio, stiže Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih, pismoznanaca i starješina.
44 – A izdajica im njegov dade znak: “Koga poljubim, taj je! Uhvatite ga i oprezno odvedite!”
45 – I kako dođe, odmah pristupi k njemu i reče: “Učitelju!” I poljubi ga.

46 – 50

46 – Oni podignu na nj ruke i uhvate ga.
47 – A jedan od nazočnih trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
48 – Isus im prozbori: “Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite.
49 – Danomice bijah vam u Hramu, naučavah i ne uhvatiste me. No neka se ispune Pisma!”
50 – I svi ga ostave i pobjegnu.

NE PROPUSTI  Druga knjiga o Samuelu 16: Biblija i Stari zavjet

51 – 55

51 – A jedan je mladić išao za njim, ogrnut samo plahtom. I njega htjedoše uhvatiti,
52 – no on ostavi plahtu i gol pobježe.
53 – Zatim odvedoše Isusa velikom svećeniku. I skupe se svi glavari svećenički, starješine i pismoznanci.
54 – Petar je izdaleka išao za njim do u dvor velikog svećenika. Tu je sjedio sa stražarima i grijao se uz vatru.
55 – A glavari svećenički i cijelo Vijeće, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kakvo svjedočanstvo, ali nikako da ga nađu.

56 – 60

56 – Mnogi su doduše lažno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva ne slagahu.
57 – Ustali su neki i lažno svjedočili protiv njega:
58 – “Mi smo ga čuli govoriti: ‘Ja ću razvaliti ovaj rukotvoreni Hram i za tri dana sagraditi drugi, nerukotvoreni!'”
59 – Ali ni u tom im svjedočanstvo ne bijaše složno.
60 – Usta nato veliki svećenik na sredinu i upita Isusa: “Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoče protiv tebe?

Evanđelje po Marku 14: 61 – 65

61 – A on je šutio i ništa mu nije odgovarao. Veliki ga svećenik ponovo upita: “Ti li si Krist, Sin Blagoslovljenoga?”
62 – A Isus mu reče: “Ja jesam! I gledat ćete Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim.”
63 – Nato veliki svećenik razdrije haljine i reče: “Što nam još trebaju svjedoci?
64 – Čuli ste hulu. Što vam se čini?” Oni svi presudiše da zaslužuje smrt.
65 – I neki stanu pljuvati po njemu, zastirati mu lice i udarati ga govoreći: “Proreci!” I sluge ga stadoše pljuskati.

66 – 72

66 – I dok je Petar bio dolje u dvoru, dođe jedna sluškinja velikoga svećenika;
67 – ugledavši Petra gdje se grije, upre u nj pogled i reče: “I ti bijaše s Nazarećaninom, Isusom.”
68 – On zanijeka: “Niti znam niti razumijem što govoriš.” I iziđe van u predvorje, a pijetao se oglasi.
69 – Sluškinja ga ugleda i poče opet govoriti nazočnima: “Ovaj je od njih!”
70 – On opet nijekaše. Domalo nazočni opet stanu govoriti Petru: “Doista, i ti si od njih! Ta Galilejac si!”
71 – On se tada stane kleti i preklinjati: “Ne znam čovjeka o kom govorite!”
72 – I odmah se po drugi put oglasi pijetao. I spomenu se Petar one besjede, kako mu ono Isus reče: “Prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput ćeš me zatajiti.” I briznu u plač.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Marku 14? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.