Evanđelje po Marku 3: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Marku 3: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Marku 3. Evanđelje po Marku ili Markovo Evanđelje je religijska knjiga, dio Novoga Zavjeta. Tradicionalno se pripisuje sv. Marku i najkraće je od 4 kanonska evanđelja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Marku 3

1 – Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke.
2 – A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže.
3 – On kaže čovjeku usahle ruke: “Stani na sredinu!”
4 – A njima će: “Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?” No oni su šutjeli.
5 – A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: “Ispruži ruku!” On ispruži – i ruka mu zdrava!

6 – 10

6 – Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.
7 – Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje,
8 – iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona – silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu.
9 – Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli.
10 – Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli.

11 – 15

11 – A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: “Ti si Sin Božji!”
12 – A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju.
13 – Uziđe na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu.
14 – I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati
15 – s vlašću da izgone đavle.

NE PROPUSTI  Evanđelje po Mateju 10: Biblija i Novi zavjet

16 – 20

16 – Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar,
17 – i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma,
18 – i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca
19 – i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.
20 – I dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti.

21 – 25

21 – Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: “Izvan sebe je!”
22 – I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: “Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.”
23 – A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: “Kako može Sotona Sotonu izgoniti?
24 – Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati.
25 – Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati.

26 – 30

26 – Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj.
27 – Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!”
28 – Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule.
29 – No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.”
30 – Jer govorahu: “Duha nečistoga ima.”

31 – 35

31 – I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu.
32 – Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: “Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!”
33 – On im odgovori: “Tko je majka moja i braća moja?”
34 – I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: “Evo majke moje, evo braće moje!
35 – Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.”

NE PROPUSTI  Poslanica Rimljanima 2: Biblija i Novi zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Marku 3? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: