Evanđelje po Marku 6: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Marku 6: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Marku 6. Evanđelje po Marku ili Markovo Evanđelje je religijska knjiga, dio Novoga Zavjeta. Tradicionalno se pripisuje sv. Marku i najkraće je od 4 kanonska evanđelja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo sve nedostatke ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Marku 6

1 – I otišavši odande, dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici.
2 – I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: “Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama?
3 – Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?” I sablažnjavahu se o njega.
4 – A Isus im govoraše: “Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.”
5 – I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih.

6 – 10

6 – I čudio se njihovoj nevjeri. Obilazio je selima uokolo i naučavao.
7 – Dozva dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima.
8 – I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu,
9 – nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.
10 – I govoraše im: “Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande.

11 – 15

11 – Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.”
12 – Otišavši, propovijedali su obraćenje,
13 – izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.
14 – Dočuo to i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: “Ivan Krstitelj uskrsnuo od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.”
15 – A drugi govorahu: “Ilija je!” Treći opet: “Prorok, kao jedan od proroka.”

16 – 20

16 – Herod pak na to govoraše: “Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.”
17 – Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio.
18 – Budući da je Ivan govorio Herodu: “Ne smiješ imati žene brata svojega!”,
19 – Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla
20 – jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.

NE PROPUSTI  Evanđelje po Marku 2: Biblija i Novi zavjet

21 – 25

21 – I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim.
22 – Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: “Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!”
23 – I zakle joj se: “Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.”
24 – Ona iziđe pa će svojoj materi: “Što da zaištem?” A ona će: “Glavu Ivana Krstitelja!”
25 – I odmah žurno uđe kralju te zaište: “Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!”

26 – 30

26 – Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika na htjede je odbiti.
27 – Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici,
28 – donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi.
29 – Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.
30 – Uto se apostoli skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali.

31 – 35

31 – I reče im: “Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.” Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti.
32 – Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu.
33 – No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.
34 – Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.
35 – A u kasni već sat pristupe mu učenici pa mu reknu: “Pust je ovo kraj i već je kasno.

36 – 40

36 – Otpusti ih da odu po okolnim zaseocima i selima i kupe sebi što za jelo.”
37 – No on im odgovori: “Podajte im vi jesti.” Kažu mu: “Da pođemo i kupimo za dvjesta denara kruha pa da im damo jesti?”
38 – A on će im: “Koliko kruhova imate? Idite i vidite!” Pošto izvidješe, kažu: “Pet, i dvije ribe.”
39 – I zapovjedi im da sve, u skupinama, posjedaju po zelenoj travi.
40 – I pružiše se po sto i po pedeset na svaku lijehu.

NE PROPUSTI  Judita 12: Biblija i Stari zavjet

41 – 45

41 – On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi kruhove i davaše učenicima da posluže ljude. Tako i dvije ribe razdijeli svima.
42 – I jeli su svi i nasitili se.
43 – I od ulomaka nakupiše dvanaest punih košara, a i od riba.
44 – A jelo je pet tisuća muškaraca.
45 – On odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko, prema Betsaidi, dok on otpusti mnoštvo.

46 – 50

46 – I pošto se rasta s ljudima, otiđe u goru da se pomoli.
47 – Uvečer pak lađa bijaše posred mora, a on sam na kraju.
48 – Vidjevši kako se muče veslajući, jer im bijaše protivan vjetar, oko četvrte noćne straže dođe k njima hodeći po moru. I htjede ih mimoići.
49 – A oni, vidjevši kako hodi po moru, pomisliše da je utvara pa kriknuše.
50 – Jer svi su ga vidjeli i prestrašili se. A on im odmah progovori: “Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!”

51 – 56

51 I uziđe k njima u lađu, a vjetar utihnu. I veoma se, prekomjerno, snebivahu;
52 – još ne shvatiše ono o kruhovima, nego im srce bijaše stvrdnuto.
53 – Pošto doploviše na kraj, dođu u Genezaret i pristanu.
54 – Kad iziđu iz lađe, ljudi ga odmah prepoznaju
55 – pa oblete sav onaj kraj. I počnu donositi na nosilima bolesnike onamo gdje bi čuli da se on nalazi.
56 – I kamo bi god ulazio – u sela, u gradove, u zaseoke – po trgovima bi stavljali bolesnike i molili ga da se dotaknu makar skuta njegove haljine. I koji bi ga se god dotakli, ozdravljali bi.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Marku 6? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: