Evanđelje po Marku 9: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Marku 9: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Marku 9. Evanđelje po Marku ili Markovo Evanđelje je religijska knjiga, dio Novoga Zavjeta. Tradicionalno se pripisuje sv. Marku i najkraće je od 4 kanonska evanđelja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo sve nedostatke ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Marku 9

1 – Još im govoraše: “Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili.”
2 – Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima.
3 – I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.
4 – I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.
5 – A Petar prihvati i reče Isusu: “Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.”

6 – 10

6 – Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.
7 – I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!”
8 – I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.
9 – Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane.
10 – Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo “od mrtvih ustati”

11 – 15

11 – pa ga upitaju: “Zašto pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?”
12 – A on im reče: “Ilija će, doduše, prije doći i sve obnoviti. Pa kako ipak piše o Sinu Čovječjem da će mnogo pretrpjeti i biti prezren?
13 – Ali, velim vam: Ilija je već došao i oni učiniše s njim što im se prohtjelo, kao što piše o njemu.”
14 – Kada dođoše k učenicima, ugledaše oko njih silan svijet i pismoznance kako raspravljaju s njima.
15 – Čim ga sve ono mnoštvo ugleda, iznenađeno brže pohrli pozdraviti ga.

NE PROPUSTI  Izaija 64: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – A on ih upita: “Što to raspravljaste s njima?”
17 – Odvrati netko iz mnoštva: “Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina koji ima nijemoga duha.
18 – Gdje ga god zgrabi, obara ga, a on pjeni, škripi zubima i koči se. Rekoh tvojim učenicima da ga izagnaju, ali ne mogoše.”
19 – On im odvrati: “O rode nevjerni! Dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite ga k meni!”
20 – I dovedoše ga k njemu. Čim zloduh ugleda Isusa, potrese dječakom i on se, oboren na zemlju, stane valjati i pjeniti.

21 – 25

21 – Isus upita njegova oca: “Koliko je vremena kako mu se to događa?” On reče: “Od djetinjstva!
22 – A često ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego, ako što možeš, pomozi nam, imaj samilosti s nama!”
23 – Nato mu Isus reče: “Što? Ako možeš? Sve je moguće onomu koji vjeruje!”
24 – Dječakov otac brže povika: “Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!”
25 – Vidjevši da svijet odasvud grne, Isus zaprijeti nečistomu duhu: “Nijemi i gluhi duše, ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i da nisi više u nj ušao!”

26 – 30

26 – Zloduh nato zaviče, žestoko strese dječaka te iziđe, a on osta kao mrtav te su mnogi govorili da je umro.
27 – No Isus ga dohvati za ruku, podiže ga i on ustade.
28 – Kad Isus uđe u kuću, upitaše ga učenici nasamo: “Kako to da ga mi ne mogosmo izagnati?”
29 – Odgovori im: “Ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom.”
30 – Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna.

31 – 35

31 – Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: “Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.”
32 – No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.
33 – I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: “Što ste putem raspravljali?”
34 – A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći.
35 – On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: “Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!”

NE PROPUSTI  Daniel 8: Biblija i Stari zavjet

36 – 40

36 – I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im:
37 – “Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.”
38 – Reče mu Ivan: “Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.”
39 – A Isus reče: “Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi.
40 – Tko nije protiv nas, za nas je.”

41 – 45

41 – “Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.”
42 – “Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.”
43 – “Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi.
44 – /
45 – I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život, nego s obje noge bit bačen u pakao.

46 – 50

46 – /
47 – I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao,
48 – gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.
49 – Uistinu, ognjem će svaki od njih biti posoljen.
50 – Dobra je sol. Ali ako sol postane neslana, čime ćete nju začiniti? Imajte sol u sebi, a mir među sobom!”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Marku 9? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: