Evanđelje po Mateju 11: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 11: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Mateju 11. Evanđelje po Mateju. jedno je od četiriju kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. Ako u tekstu ispod ima bilo kakvih grešaka, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Mateju 11

1 – Pošto Isus završi upućivati dvanaestoricu učenika, ode odande naučavati i propovijedati po njihovim gradovima.
2 – A kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike
3 – da ga upitaju: “Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?”
4 – Isus im odgovori: “Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli:
5 – Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.

6 – 10

6 – I blago onom tko se ne sablazni o mene.”
7 – Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: “Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja?
8 – Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima.
9 – Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka.
10 – On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.

11 – 15

11 – Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!
12 – A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe.
13 – Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana.
14 – Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći.”
15 – “Tko ima uši, neka čuje.”

NE PROPUSTI  Ljudske patnje su dio svih ljudi i kršćanskog života

16 – 20

16 – “A komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju:
17 – ‘Zasvirasmo vam i ne zaigraste, zakukasmo i ne zaplakaste.'”
18 – “Doista, dođe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: ‘Đavla ima.’
19 – Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: ‘Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!’ Ali opravda se Mudrost djelima svojim.”
20 – Tada stane prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše:

21 – 25

21 – “Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili.
22 – Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.”
23 – “I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas.
24 – Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.”
25 – U ono vrijeme reče Isus: “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.

26 – 30

26 – Da, Oče, tako se tebi svidjelo.
27 – Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.”
28 – “Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.
29 – Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.
30 – Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.”

NE PROPUSTI  Prva knjiga o kraljevima 10: Biblija i Stari zavjet

Koji su vam najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Mateju 11? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: