Evanđelje po Mateju 12: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 12: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Mateju 12. Evanđelje po Mateju jedno je od četiriju kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. Ako u tekstu ispod ima bilo kakvih nedostataka, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo da to ispravimo u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Mateju 12

1 – U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici su njegovi ogladnjeli te počeli trgati klasje i jesti.
2 – Vidjevši to, farizeji mu rekoše: “Gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti subotom.”
3 – On im reče: “Niste li čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci?
4 – Kako uđe u Dom Božji te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima?
5 – Ili zar niste čitali u Zakonu da subotom svećenici u Hramu krše subotu, a bez krivnje su?

6 – 10

6 – A velim vam: veće od Hrama jest ovdje!
7 – I kad biste razumjeli što ono znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive.
8 – Ta Sin Čovječji gospodar je subote!”
9 – Otišavši odande, dođe u njihovu sinagogu,
10 – kad gle čovjeka s usahlom rukom. A oni upitaše Isusa da bi ga mogli optužiti: “Je li dopušteno subotom liječiti?”

11 – 15

11 – On im reče: “Tko to od vas jedinu ovcu koju ima ne bi subotom prihvatio i izvadio kad bi mu upala u jamu?
12 – A koliko je čovjek vredniji od ovce! Tako, slobodno je subotom činiti dobro!”
13 – Tada reče čovjeku: “Ispruži ruku!” On je ispruži, i – ruka mu zdrava kao i druga!
14 – A farizeji iziđoše i održaše vijećanje protiv njega, kako da ga pogube.
15 – Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih sve ozdravi

16 – 20

16 – i poprijeti im da ga ne prokazuju –
17 – da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku:
18 – Evo Sluge mojega, koga sebi izabrah: mog ljubimca, miljenika duše moje! Stavit ću Duha svoga na njega: naviještat će pravo narodima;
19 – preti se neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima;
20 – trske stučene prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti – sve dok do pobjede ne izvede pravo.

NE PROPUSTI  Druga knjiga o Samuelu 12: Biblija i Stari zavjet

21 – 25

21 – Ime njegovo nada je narodima!
22 – Tada mu donesoše opsjednuta, slijepa i nijema. I ozdravi ga te njemak progovori i progleda.
23 – I sve ono mnoštvo zapanjeno govoraše: “Da ovo nije Sin Davidov?”
24 – A farizeji čuvši to rekoše: “Ne može ovaj izgoniti đavle osim po Beelzebulu, poglavici đavolskom.”
25 – A on, znajući njihove misli, reče im: “Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i svaki grad ili kuća u sebi razdijeljena neće opstati.

26 – 30

26 – Ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je razdijeljen. Kako će dakle opstati kraljevstvo njegovo?
27 – I ako ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih sinovi vaši izgone? Zato će vam oni biti suci.
28 – Ali ako ja po Duhu Božjem izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.”
29 – “Ili kako bi tko mogao ući u kuću jakoga i oplijeniti mu pokućstvo ako prije ne sveže jakoga? Tada će mu kuću oplijeniti.”
30 – “Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa.”

31 – 35

31 – “Zato kažem vam: svaki će se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neće se oprostiti.
32 – I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem.”
33 – “Ili uzmite: dobro stablo i plod mu je dobar. Ili uzmite: trulo stablo i plod mu je truo. Ta po plodu se stablo poznaje.
34 – Leglo gujinje! Kako možete govoriti dobro kad ste opaki. Ta iz obilja srca usta govore!
35 – Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo.

NE PROPUSTI  Prva knjiga Ljetopisa 14: Biblija i Stari zavjet

36 – 40

36 – A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji.
37 – Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.”
38 – Jednom zapodjenuše s njime razgovor neki pismoznanci i farizeji: “Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak.”
39 – A on im odgovori: “Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka.
40 – Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.

41 – 45

41 – Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone!
42 – Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!”
43 – “A kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja, ali ne nalazi!
44 – Tada rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ I došavši, nađe je praznu, pometenu i uređenu.
45 – Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude s onim čovjekom gore nego na početku. Tako će biti i s ovim opakim naraštajem.”

46 – 50

46 – Dok on još govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore.
47 – Reče mu netko: “Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore.”
48 – Tomu koji mu to javi on odgovori: “Tko je majka moja, tko li braća moja?”
49 – I pruži ruku prema učenicima: “Evo, reče, majke moje i braće moje!
50 – Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.”

Koji su vam najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Mateju 12? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: