Evanđelje po Mateju 18: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 18: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Evanđelje po Mateju 18. Evanđelje po Mateju jedno je od četiriju kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo sve nedostatke ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Mateju 18

1 – U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: “Tko je, dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom?”
2 – On dozove dijete, postavi ga posred njih
3 – i reče: “Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
4 – Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom.
5 – I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima.”

6 – 10

6 – “Onomu, naprotiv, tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku.”
7 – “Jao svijetu od sablazni! Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao čovjeku po kom dolazi sablazan.
8 – Pa ako te ruka ili noga sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Bolje ti je ući u život kljastu ili hromu, nego s obje ruke ili s obje noge biti bačen u oganj vječni.
9 – I ako te oko sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je jednooku u život ući, nego s oba oka biti bačen u pakao ognjeni.”
10 – “Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.”

11 – 15

11 /
12 – “Što vam se čini? Ako neki čovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poći u potragu za zalutalom?
13 – Posreći li mu se te je nađe, zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale.
14 – Tako ni Otac vaš, koji je na nebesima, neće da propadne ni jedan od ovih malenih.”
15 – “Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo.

NE PROPUSTI  Druga knjiga o kraljevima 3: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja.
17 – Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.”
18 – “Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.”
19 – “Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima.
20 – Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.”

21 – 25

21 – Tada pristupi k njemu Petar i reče: “Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?”
22 – Kaže mu Isus: “Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.”
23 – “Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama.
24 – Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata.
25 – Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug.

26 – 30

26 – Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ‘Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’
27 – Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.”
28 – “A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’
29 – Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’
30 – Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.”

NE PROPUSTI  Mudre izreke 2: Biblija i Stari zavjet

31 – 35

31 – “Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru.
32 – Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio.
33 – Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’
34 – I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga.
35 – Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.”

Koji su vam najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Mateju 18? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: