Evanđelje po Mateju 19: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 19: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Mateju 19. Evanđelje po Mateju jedno je od četiriju kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet -MENU

Evanđelje po Mateju 19

1 – Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana.
2 – Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izliječi.
3 – Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: “Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?”
4 – On odgovori: “Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih
5 – i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?

6 – 10

6 – Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.”
7 – Kažu mu: “Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i – otpustiti?”
8 – Odgovori im: “Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako.
9 – A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.”
10 – Kažu mu učenici: “Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.”

11 – 15

11 – A on im reče: “Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.
12 – Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.”
13 – Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili.
14 – Nato će im Isus: “Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!”
15 – I položi ruke na njih pa krene odande.

NE PROPUSTI  Druga poslanica Solunjanima 1: Biblija i Novi zavjet

16 – 20

16 – I gle, pristupi mu netko i reče: “Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?”
17 – A on mu reče: “Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.”
18 – Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
19 – Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!”
20 – Kaže mu mladić: “Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?”

21 – 25

21 – Reče mu Isus: “Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.”
22 – Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak.
23 – A Isus reče svojim učenicima: “Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.
24 – Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.”
25 – Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: “Tko se onda može spasiti?”

26 – 30

26 – A Isus upre u njih pogled pa im reče: “Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.”
27 – Tada Petar prihvati pa upita: “Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?”
28 – Reče im Isus: “Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.
29 – I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.”
30 – “A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.”

NE PROPUSTI  Psalmi iz Biblije 43 i 44: Biblija i Stari zavjet

Koji su vam najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Mateju 19? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: