Evanđelje po Mateju 2: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 2: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija: Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati Evanđelje po Mateju 2 iz Biblije i Novog zavjeta. Evanđelje po Mateju jedno je od četiriju kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. Ako u ovom evanđelju ima bilo kakvih nepravilnosti, slobodno nam to navedite u komentarima ove objave i to ćemo ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Mateju 2

1 – Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu
2 – raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.”
3 – Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime.
4 – Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi.
5 – Oni mu odgovoriše: “U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

Evanđelje 6 – 10

6 – A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela!”
7 – Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda.
8 – Zatim ih posla u Betlehem: “Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.”
9 – Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.
10 – Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom.

Evanđelje 11 – 15

11 – Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu.
12 – Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.
13 – A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: “Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.”
14 – On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat.
15 – I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

Evanđelje 16 – 20

16 – Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od mudraca.
17 – Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji:
18 – U Rami se glas čuje, kuknjava i plač gorak: Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi jer više ih nema.
19 – Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu:
20 – “Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili.”

Evanđelje 21 – 23

21 – On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku.
22 – Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski.
23 – Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.

Koji su vam najljepši dijelovi iz Evanđelje po Mateju 2? Možete nam reći u komentarima. Hvala unaprijed!

Možda će vas zanimati i ovo: