Evanđelje po Mateju 24: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 24: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Mateju 24. Evanđelje po Mateju jedno je od četiriju kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Mateju 24

1 – Isus iziđe iz Hrama. Putom mu pristupiše učenici pokazujući mu hramsko zdanje.
2 – A on im reče: “Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.”
3 – Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: “Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?”
4 – Isus im odgovori: “Pazite da vas tko ne zavede!
5 – Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam Krist!’ I mnoge će zavesti.”

6 – 10

6 – “A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak.
7 – Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi i potresa po raznim mjestima.
8 – Ali sve je to samo početak trudova.”
9 – “Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga.
10 – Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom.

11 – 15

11 – Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.
12 – Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih.
13 – Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.”
14 – “I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.”
15 – “Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu – tko čita, neka razumije:

16 – 20

16 – koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore;
17 – tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće;
18 – i tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu!”
19 – “A jao trudnicama i dojiljama u one dane!”
20 – “I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom

NE PROPUSTI  Jošua 19: Biblija i Stari zavjet

21 – 25

21 – jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti.”
22 – “I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni.”
23 – “Ako vam tada tko rekne: ‘Gle, evo Krista!’ ili: ‘Eno ga!’ – ne povjerujte!
24 – Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane.”
25 – “Eto, prorekao sam vam.”

26 – 30

26 – “Reknu li vam dakle: ‘Evo, u pustinji je!’, ne izlazite; ‘Evo ga u ložnicama!’, ne vjerujte.
27 – Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega.”
28 – “Gdje bude strvine, ondje će se skupljati orlovi.”
29 – “A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.”
30 – “I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.

31 – 35

31 – I razaslat će anđele svoje s trubljom velikom i sabrat će mu izabranike s četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga.”
32 – “A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: blizu je ljeto.
33 – Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!”
34 – “Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.
35 – Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti.”

NE PROPUSTI  Druga poslanica Solunjanima 3: Biblija i Novi zavjet

36 – 40

36 – “A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac.
37 – Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
38 – Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju
39 – i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
40 – Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti.

41 – 45

41 – Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.”
42 – “Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.
43 – A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće.
44 – Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.”
45 – “Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme?

46 – 51

46 – Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi!
47 – Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.”
48 – “No rekne li taj zli sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’
49 – pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama,
50 – doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti;
51 – rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi.”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Mateju 24? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: