Evanđelje po Mateju 26: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 26: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Mateju 26. Evanđelje po Mateju jedno je od četiriju kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Mateju 26

1 – I kad Isus završi sve te besjede, reče svojim učenicima:
2 – “Znate da je za dva dana Pasha, i Sin Čovječji predaje se da se razapne.”
3 – Uto se sabraše glavari svećenički i starješine narodne u dvoru velikoga svećenika imenom Kajfe
4 – i zaključiše Isusa na prijevaru uhvatiti i ubiti.
5 – Jer se govorilo: “Nikako ne o Blagdanu da ne nastane pobuna u narodu.”

6 – 10

6 – Kad je Isus bio u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca,
7 – pristupi mu neka žena s alabastrenom posudicom skupocjene pomasti i polije ga po glavi, dok je on bio za stolom.
8 – Vidjevši to, učenici negodovahu: “Čemu ta rasipnost?
9 – Moglo se to skupo prodati i dati siromasima.”
10 – Zapazio to Isus pa im reče: “Što dodijavate ženi? Dobro djelo učini prema meni.

11 – 15

11 – Ta siromaha svagda imate uza se, a mene nemate svagda.
12 – Izlila je tu pomast na moje tijelo – za ukop mi to učini.
13 – Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo ovo evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini – njoj na spomen.”
14 – Tada jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, pođe glavarima svećeničkim
15 – i reče: “Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati.” A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka.

16 – 20

16 – Otada je tražio priliku da ga preda.
17 – Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: “Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?”
18 – On reče: “Idite u grad tomu i tomu i recite mu: ‘Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.'”
19 – I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu.
20 – Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom.

21 – 25

21 – I dok su blagovali, reče: “Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.”
22 – Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: “Da nisam ja, Gospodine?”
23 – On odgovori: “Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati.
24 – Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.”
25 – A Juda, izdajnik, prihvati i reče: “Da nisam ja, učitelju?” Reče mu: “Ti kaza.”

26 – 30

26 – I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: “Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!”
27 – I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: “Pijte iz nje svi!
28 – Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.
29 – A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – s vama piti u kraljevstvu Oca svojega.”
30 – Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.

NE PROPUSTI  Druga knjiga o kraljevima 4: Biblija i Stari zavjet

31 – 35

31 – Tada im reče Isus: “Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći.
32 – Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.’
33 – Nato će mu Petar: “Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!”
34 – Reče mu Isus: “Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!”
35 – Kaže mu Petar: “Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti.” Tako rekoše i svi učenici.

Evanđelje po Mateju 26: 36 – 40

36 – Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: “Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.”
37 – I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba.
38 – Tada im reče: “Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!”
39 – I ode malo dalje, pade ničice moleći: “Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.”
40 – I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: “Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?

41 – 45

41 – Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.”
42 – Opet, po drugi put, ode i pomoli se: “Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!”
43 – I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale.
44 – Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi.
45 – Tada dođe učenicima i reče im: “Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke!

46 – 50

46 – Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.”
47 – Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih.
48 – A izdajica im dao znak: “Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!”
49 – I odmah pristupi Isusu i reče: “Zdravo, Učitelju!” I poljubi ga.
50 – A Isus mu reče: “Prijatelju, zašto ti ovdje!” Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga.

51 – 55

51 – I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
52 – Kaže mu tada Isus: “Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu.
53 – Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela?
54 – No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?”
55 – U taj čas reče Isus svjetini: “Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjeđah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me.”

NE PROPUSTI  Jošua 12: Biblija i Stari zavjet

56 – 60

56 – A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu.
57 – Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine.
58 – A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak.
59 – A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti.
60 – Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica

61 – 65

61 – i reknu: “Ovaj reče: ‘Mogu razvaliti Hram Božji i za tri ga dana sagraditi.'”
62 – Usta nato veliki svećenik i reče mu: “Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoče?”
63 – Isus je šutio. Reče mu veliki svećenik: “Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?”
64 – Reče mu Isus: “Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.”
65 – Nato veliki svećenik razdrije haljine govoreći: “Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu!

66 – 70

66 – Što vam se čini?” Oni odgovoriše: “Smrt zaslužuje!”
67 – Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali
68 – govoreći: “Proreci nam, Kriste, tko te udario?”
69 – A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: “I ti bijaše s Isusom Galilejcem.”
70 – On pred svima zanijeka: “Ne znam što govoriš.”

71 – 75

71 – Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima: “Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom.”
72 – On opet zanijeka sa zakletvom: “Ne znam toga čovjeka.”
73 – Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: “Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!”
74 – On se tada stane zaklinjati i preklinjati: “Ne znam toga čovjeka.” I odmah se oglasi pijetao.
75 – I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče: “Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti.” I iziđe te gorko zaplaka.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Mateju 26? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.