Evanđelje po Mateju 27: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 27: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Mateju 27. Evanđelje po Mateju jedno je od četiriju kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo sve nedostatke ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Mateju 27

1 – A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube.
2 – I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu.
3 – Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama
4 – govoreći: “Sagriješih predavši krv nedužnu!” Odgovoriše: “Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!”
5 – I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.

6 – 10

6 – Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše:
7 – “Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina.” Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca.
8 – Stoga se ona njiva zove “Krvava njiva” sve do danas.
9 – Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: Uzeše trideset srebrnjaka – cijenu Neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi –
10 – i dadoše ih za njivu lončarovu kako mi naredi Gospodin.

11 – 15

11 – Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: “Ti li si kralj židovski?” On odgovori: “Ti kažeš.”
12 – I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao.
13 – Tada mu reče Pilat: “Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?”
14 – I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio.
15 – A o Blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli.

16 – 20

16 – Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba.
17 – Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: “Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?”
18 – Znao je doista da ga predadoše iz zavisti.
19 – Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: “Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.”
20 – Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi.

21 – 25

21 – Upita ih dakle upravitelj: “Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?” A oni rekoše: “Barabu!”
22 – Kaže im Pilat: “Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?” Oni će: “Neka se razapne.”
23 – A on upita: “A što je zla učinio?” Vikahu još jače: “Neka se razapne!”
24 – Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: “Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!”
25 – Sav narod nato odvrati: “Krv njegova na nas i na djecu našu!”

NE PROPUSTI  Knjiga o Sucima 20: Biblija i Stari zavjet

26 – 30

26 – Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.
27 – Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu.
28 – Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem.
29 – Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: “Zdravo, kralju židovski!”
30 – Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi.

31 – 35

31 – Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu.
32 – Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ.
33 – I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto,
34 – dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti.
35 – A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku.

36 – 40

36 – I sjedeći ondje, čuvahu ga.
37 – I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: “Ovo je Isus, kralj židovski.”
38 – Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva.
39 – A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama:
40 – “Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa!”

41 – 45

41 – Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu:
42 – “Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj!
43 – Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: ‘Sin sam Božji!'”
44 – Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici.
45 – Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji – do ure devete.

NE PROPUSTI  Molitve za ljubav koje će vam sigurno pomoći

46 – 50

46 – O devetoj uri povika Isus iza glasa: “Eli, Eli, lema sabahtani?” To će reći: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”
47 – A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: “Ovaj zove Iliju.”
48 – I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti.
49 – A ostali rekoše: “Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.”
50 – A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh.

51 – 55

51 – I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše,
52 – grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše
53 – te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima.
54 – A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: “Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj.”
55 – A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu;

56 – 60

56 – među njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.
57 – Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov.
58 – On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne.
59 – Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno
60 – i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe.

61 – 66

61 – A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu.
62 – Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata
63 – te mu rekoše: “Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: ‘Nakon tri dana uskrsnut ću.’
64 – Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: ‘Uskrsnuo je od mrtvih!’ I bit će posljednja prijevara gora od prve.”
65 – Reče im Pilat: “Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!”
66 – Nato oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Evanđelje po Mateju 27? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: