Evanđelje po Mateju 8: Biblija i Novi zavjet

Evanđelje po Mateju 8: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Evanđelje po Mateju 8. Evanđelje po Mateju jedno je od četiriju kanonskih evanđelja Novoga Zavjeta. Ako u tekstu ispod ima bilo kakvih grešaka, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Evanđelje po Mateju 8

1 – Kad je Isus sišao s gore, pohrli za njim silan svijet.
2 – I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče: “Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.”
3 – Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: “Hoću, očisti se!” I odmah se očisti od gube.
4 – Kaže mu Isus: “Pazi, nikomu ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi dar što ga propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.”
5 – Kad uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli:

6 – 10

6 – “Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.”
7 – Kaže mu: “Ja ću doći izliječiti ga.”
8 – Odgovori satnik: “Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj.
9 – Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ – i učini.”
10 – Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: “Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere.

11 – 15

11 – A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom,
12 – a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.”
13 – I reče Isus satniku: “Idi, neka ti bude kako si vjerovao!” I ozdravi sluga u taj čas.
14 – Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici.
15 – Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu.

16 – 20

16 – A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi –
17 – da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.
18 – Kad Isus vidje mnoštvo oko sebe, zapovjedi da se prijeđe prijeko.
19 – I pristupi jedan pismoznanac te mu reče: “Učitelju, za tobom ću kamo god ti pošao.”
20 – Kaže mu Isus: “Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.”

21 – 25

21 – Drugi mu od učenika reče: “Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca.”
22 – Isus mu kaže: “Hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve.”
23 – Kad uđe u lađu, pođoše za njim njegovi učenici.
24 – I gle, žestok vihor nasta na moru tako da lađu prekrivahu valovi. A on je spavao.
25 – Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: “Gospodine, spasi, pogibosmo!”

26 – 30

26 – Kaže im: “Što ste plašljivi, malovjerni?” Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha.
27 – A ljudi su u čudu pitali: “Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?”
28 – I kada dođe prijeko, u gadarski kraj, eto mu u susret dvaju opsjednutih: izlazili su iz grobnica, silno goropadni, te nitko nije mogao proći onim putem.
29 – I gle, povikaše: “Što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovamo prije vremena mučiti nas?”
30 – A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja.

31 – 34

31 – Zlodusi ga zaklinjahu: “Ako nas istjeraš, pošalji nas u ovo krdo svinja.”
32 – On im reče: “Idite!” Oni iziđoše i uđoše u svinje. I gle, sve krdo jurnu niz obronak u more i podavi se u vodama.
33 – A svinjari pobjegoše, odoše u grad te razglasiše sve, napose o opsjednutima.
34 – I gle, sav grad iziđe u susret Isusu. Kad ga ugledaše, zamole ga da ode iz njihova kraja.

Koji su vam najljepši dijelovi iz ovog poglavlja Evanđelje po Mateju 8? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: