Ezekiel 16: Biblija i Stari zavjet

Ezekiel 16: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Ez 16

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Ezekiel 16. Ezekiel je jedna od knjiga Svetog pisma, dio Staroga zavjeta. Istoimeni pisac je jedan od četiri velikih biblijskih proroka. Napisao je proročanstva o razorenju Jeruzalema, o okolnim narodima i o obnovi Izraela. Biblijska kratica knjige je Ez. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Ezekiel 16

Ez 16: 1 – 5

1 – I dođe mi riječ Jahvina:
2 – Sine čovječji! Pokaži Jeruzalemu sve gadosti njegove!
3 – Reci: Ovako Jahve Gospod govori Jeruzalemu, nevjernici: ‘Podrijetlom i rodom iz zemlje si kanaanske, otac ti Amorejac, mati Hetitkinja.
4 – Kad si svijet ugledala, na dan rođenja tvojega pupka ti ne odrezaše niti te vodom opraše da te očiste; solju te ne osoliše niti te povojima poviše.
5 – Nijedno se oko na te ne sažali niti se tko smilova da ti to učini, nego te na dan rođenja tvojega gadnu baciše napolje.

Ez 16: 6 – 10

6 – A ja prođoh kraj tebe i vidjeh gdje se koprcaš u krvi. I rekoh ti dok si još u krvi bila: ‘Živi!’ U krvi ti tvojoj rekoh: ‘Živi!
7 – Razrasti se kao izdanak u polju!’ I umnožih te, i ti se razraste i velika postade, i dođe vrijeme da sazreš. Dojke ti se raspupale, kosa ti narasla, ali si još gola i naga bila.
8 – Prođoh kraj tebe i u te se zagledah: i gle, dob tvoja – dob je ljubavi! Raširih na te skute svoje i pokrih ti golotinju. Prisegoh ti i sklopih Savez s tobom – riječ je Jahve Gospoda – i ti moja postade.
9 – Okupah te u vodi, krv saprah s tebe i uljem te pomazah.
10 – Obukoh te u šarene haljine, na noge ti obuh sandale od fine kože; opasah te bezom i pokrih te prijevjesom svilenim.

Ez 16: 11 – 15

11 – Uresih te nakitima: na ruke ti stavih narukvice, oko vrata ogrlice;
12 – prstenom ti nos uresih, uši naušnicama, a glavu ti ovjenčah vijencem najljepšim.
13 – I tako se sva u srebru i zlatu pojavi, u haljini od beza, svilom izvezenoj. Za hranu ti dadoh najfinije brašno, med i ulje. Bila si tako lijepa, prelijepa, za kraljicu podobna!
14 – Glas o ljepoti tvojoj puče među narodima, jer ti bijaše tako lijepa u nakitu mojem što ga djenuh na tebe – riječ je Jahve Gospoda.
15 – Ali te ljepota tvoja zanijela, zbog glasa se svojega bludu podade: blud si svoj nudila obilno svakom prolazniku, njegova si bila.

Ez 16: 16 – 20

16 – Od haljina si svojih šarene uzvišice pravila i na njima se bludu odavala …
17 – I nakite uze zlatne i srebrne, kojima te ja bijah uresio, i od njih načini sebi muške likove da s njima bludničiš.
18 – Uze šarene, vezene haljine da njima odjeneš kumire svoje i njima si prinosila moje ulje i moj kad.
19 – A hranu što ti je dadoh – najfinije brašno, med i ulje kojima te hranjah – pred njih si stavljala na ugodan miris. Da, tako to bijaše – riječ je Jahve Gospoda!
20 – Sinove si svoje i kćeri uzimala koje meni porodi i njima ih za hranu klala. Malo ti bijaše tvoga bludničenja,

Ezekiel 16: 21 – 25

21 – pa si čak i djecu moju davala da se njima na čast kroz oganj provedu!
22 – U svim tim gnusobama i bludu svojemu ne spomenu se dana mladosti svoje, kad si se gola i naga u krvi svojoj koprcala.
23 – I povrh svega zla – Jao! Jao! riječ je Jahve Gospoda –
24 – sagradi sebi humke, posvud diže uzvišice.
25 – Na svim raskršćima podiže uzvišice i na njima blatiš svoju ljepotu, nudiš se svakom prolazniku množeć’ svoje bludničenje.

Ez 16: 26 – 30

26 – Bludu se podade sa sinovima Egipta, snažna tijela, bludničenje si množila da me razjariš.
27 – Zato, evo, ruku digoh na te, smanjivši ti obrok hrane i predavši te bijesu tvojih mrziteljica, kćeri filistejskih, koje se stide sramotnoga tvojeg vladanja.
28 – Tjerala si blud i sa sinovima Asira i nisi se zasitila; i s njima si blud tjerala, ali se nisi zasitila.
29 – Umnožila si bludničenje svoje i sa zemljom kanaanskom, sa zemljom kaldejskom, ali se ni onda nisi zasitila.
30 – O, kako li slabo bijaše tvoje srce – riječ je Jahve Gospoda – kad činjaše ono što rade bludnice najrazvratnije.

Ez 16: 31 – 35

31 – Na svim raskrsnicama humak sebi podiže, posvuda sagradi sebi uzvišice. Ali ne kao druge bludnice, jer si prezirala plaću bludničku,
32 – nego kao preljubnica: mjesto muža, strance si primala.
33 – Svima se bludnicama plaća, a ti si sama ljubavnike svoje plaćala i još si ih u bludnosti svojoj darovima mamila da ti dođu odasvuda.
34 – Ti bijaše bludnica kakvih nema: nitko za tobom nije trčao da s tobom blud provodi, nego si sama davala plaću bludničku, a nisu je tebi plaćali. Toliko si bila opaka!
35 – Stoga, razvratnice, čuj riječ Jahvinu:

Ez 16: 36 – 40

36 – Ovako govori Jahve Gospod: Jer si svlačila svoju sramotu i u bludu golotinju otkrivala pred svima svojim ljubavnicima i gnusnim kumirima, i zbog krvi svojih sinova što si ih njima prinosila,
37 – evo, skupit ću sve tvoje ljubavnike s kojima si se naslađivala, sve koje si voljela i koje si mrzila, skupit ću ih odasvud protiv tebe i razotkriti im tvoju golotinju, neka vide sramotu tvoju.
38 – Sudit ću ti kao što se sudi preljubnicama i krvnicama i predati te bijesu njihovu.
39 – Predat ću te u ruke njihove da poruše tvoje humke, da razore uzvišice tvoje. I zderat će sa tebe haljine, oteti nakit i ostaviti te golu, sasvim nagu.
40 – A zatim će na te dovesti svjetinu da te kamenuje i da te sasiječe mačevima.

Ezekiel 16: 41 – 45

41 – Kuće će ti ognjem spaliti i naočigled svim ženama izvršiti pravdu nad tobom. Tako ću dokrajčiti tvoje bludničenje, nećeš više davati plaću bludničku.
42 – Iskalit ću gnjev svoj nad tobom i povući ću svoju ljubomoru od tebe. Smirit ću se i neću se više gnjeviti.
43 – I jer se ne spomenu svoje mladosti, već me svim tim izazivaše, oborit ću ti na glavu sve postupke tvoje – riječ je Jahve Gospoda: nećeš više dodavati bestidnosti na sve svoje gadosti!
44 – I sastavljač poslovica narugat će ti se poslovicom: ‘Kakva mati, takva kći.’
45 – Prava si kći svoje matere, koja ostavi muža i djecu; sestra si sestara svojih, koje ostaviše muževe svoje i djecu: Hetitkinja vam mati bijaše, otac Amorejac:

Ez 16: 46 – 50

46 – Samarija, sestra tvoja starija, sa svojim kćerima tebi slijeva stoji; Sodoma, tvoja mlađa sestra, sa kćerima svojim zdesna ti stoji.
47 – A ti ne samo da si njihovim putem hodila i činila njihove gadosti – to bi tebi bilo premalo – već bijaše od njih pokvarenija na svojim putovima.
48 – Života mi mojega – riječ je Jahve Gospoda – tvoja sestra Sodoma sa svojim kćerima ne učini što si ti počinila zajedno sa kćerima svojim.
49 – Evo opačina sestre tvoje Sodome: gizdavo, u izobilju kruha i bezbrižno življaše ona i kćeri njezine, a sirotinju i bijednike ne pomagahu.
50 – Uzoholiše se i gadosti pred očima mojim činjahu, i zato ih zatrijeh, kao što vidje!

Ez 16: 51 – 55

51 – A sestra ti Samarija ne počini ni polovicu grijeha tvojih, i tako ti počini više gadosti nego one obje zajedno, opravdavši sestre svoje svojim gadostima.
52 – Zato snosi sad sramotu grijeha kojima si sestre svoje opravdala; zbog grijeha kojima se više od njih nagrdi, one izađoše pravednije. Postidi se, dakle, i snosi sramotu svoju kojom sestre opravda.
53 – A ja ću okrenuti udes njihov, udes Sodome i kćeri njenih, udes Samarije i kćeri njenih; i tvoj ću udes okrenuti među njima,
54 – da snosiš sramotu svoju i da se postidiš za sve što si počinila, njima na utjehu.
55 – Sestra tvoja Sodoma i kćeri njene vratit će se u stanje prijašnje; sestra tvoja Samarija i kćeri njene vratit će se u stanje prijašnje; ali i ti i kćeri tvoje vratit ćete se u stanje prijašnje.

Ez 16: 56 – 60

56 – Zar se nije spominjala sestra tvoja Sodoma dok ti bijaše ponosita,
57 – prije negoli se golotinja tvoja otkrila? Budi sada za ruglo kćerima edomskim, susjedama njenim i kćerima filistejskim koje ti se sa svih strana rugaju.
58 – Snosi, dakle, svoju sramotu i svoje gadosti – riječ je Jahve Gospoda!’
59 – Jer ovako govori Jahve Gospod: ‘Postupit ću s tobom onako kako ti učini kad pogazi zakletvu i raskinu Savez.
60 – Ali ću se ja ipak spomenuti svojega Saveza s tobom što ga sklopih u dane mladosti tvoje i uspostavit ću s tobom Savez vječan.

Ezekiel 16: 61 – 63

61 – I ti ćeš se opomenuti svojih putova i postidjet ćeš se kad primiš svoje sestre, stariju i mlađu, koje ću ti dati za kćeri, ali ne snagom tvog Saveza.
62 – Sklopit ću s tobom savez svoj i znat ćeš da sam ja Jahve,
63 – da se opomeneš i da se postidiš i da od sramote više ne otvoriš usta kad ti oprostim sve što učini! To je riječ Jahve Gospoda.'”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Ezekiel 16? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: