Ezekiel 45: Biblija i Stari zavjet

Ezekiel 45: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Ez 45

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Ezekiel 45. Ezekiel je jedna od knjiga Svetog pisma, dio Staroga zavjeta. Istoimeni pisac je jedan od četiri velikih biblijskih proroka. Napisao je proročanstva o razorenju Jeruzalema, o okolnim narodima i o obnovi Izraela. Biblijska kratica knjige je Ez. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Ezekiel 45

Ez 45: 1 – 5

1 – Kad budete zemlju ždrijebom dijelili u baštinu, prinesite kao prinos pridržan Jahvi jedan sveti dio zemlje, dugačak dvadeset i pet tisuća lakata, širok deset tisuća; to neka bude sveto područje uzduž i poprijeko.
2 – Od toga neka bude za Svetište četvorina od pet stotina lakata i čistina od deset lakata uokolo.
3 – Od toga područja izmjeri u dužinu dvadeset i pet tisuća lakata, a u širinu deset tisuća: tu neka bude Svetište – Svetinja nad svetinjama.
4 – Taj sveti dio zemlje pripada svećenicima koji služe u Svetištu i koji pristupaju k Jahvi da mu služe: tu neka im bude mjesto za kuće; i to neka je sveto mjesto koje pripada Svetištu.
5 – Dvadeset i pet tisuća u dužinu i deset tisuća u širinu neka bude levitima koji služe Domu: neka ondje sagrade gradove u kojima će stanovati.

Ez 45: 6 – 10

6 – Za posjed gradu dodijelite pet tisuća lakata u širinu i dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu usporedo sa svetim područjem: to će pripadati svemu domu Izraelovu.
7 – Knezu pripada dio s obje strane svetoga područja i gradskoga posjeda – duž svetoga područja i duž gradskoga posjeda – od zapadne strane prema zapadu i od istočne strane prema istoku, a dužina neka bude jednaka svakom tom dijelu, od zapadne do istočne granice.
8 – To neka bude njegova zemlja, posjed u Izraelu, da knezovi više ne tlače narod moj i da zemlju dadu domu Izraelovu po plemenima.’
9 – Ovako govori Jahve Gospod: ‘Dosta je, knezovi Izraelovi! Okanite se nasilja i pljačke i vršite zakon i pravdu; izbavite narod moj od svojih tražbina – riječ je Jahve Gospoda.
10 – Mjerite pravom mjerom: pravom efom i pravim batom.

NE PROPUSTI  Djela apostolska 10: Biblija i Novi zavjet

Ezekiel 45: 11 – 15

11 – Efa i bat neka jednako hvataju: bat neka iznosi desetinu homera i efa desetinu homera – neka im mjera bude prema homeru.
12 – Šekel neka bude dvadeset gera; mina neka vam bude dvadeset šekela, dvadeset i pet šekela i petnaest šekela.
13 – Ovo je prinos koji ćete prinositi: šestinu efe od svakoga homera pšenice i šestinu efe od svakoga homera ječma.
14 – A za ulje ova je uredba: desetina bata od svakoga kora – deset bata jedan je kor.
15 – Od svakoga stada od dvije stotine ovaca sa sočnih izraelskih pašnjaka po jednu ovcu za žrtvu prinosnicu, paljenicu i pričesnicu – vama za pomirenje – riječ je Jahve Gospoda.

Ez 45: 16 – 20

16 – Sav narod zemlje duguje ovaj prinos knezu Izraelovu.
17 – A knez je dužan davati žrtve paljenice, prinosnice i ljevanice za svetkovine i za mlađake, za subote i blagdane doma Izraelova: on neka se postara za okajnicu, za pomirnicu, prinosnicu, paljenicu i pričesnicu za pomirenje doma Izraelova.’
18 – Ovako govori Jahve Gospod: ‘Prvoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, uzmi june bez mane i okaj njime Svetište.
19 – Svećenik neka uzme krvi te žrtve okajnice i neka njome pomaže dovratnike Doma i sva četiri ugla pojasa žrtveničkoga i dovratnike vrata unutrašnjega predvorja.
20 – Tako neka učini i sedmoga dana istoga mjeseca za svakoga koji je sagriješio iz slabosti i neznanja. Tako ćete dovršiti pomirenje Doma.

Ezekiel 45: 21 – 25

21 – Prvoga mjeseca, četrnaestoga dana u mjesecu, svetkujte Pashu, sedmodnevni blagdan, kad se blaguju beskvasni hljebovi.
22 – Toga dana neka knez za se i za sav puk zemlje prinese june za okajnicu.
23 – Sedam dana blagdana neka prinosi za paljenicu Jahvi sedam junčića i sedam ovnova bez mane – svaki dan tih sedam dana – i svaki dan jarca kao okajnicu.
24 – A kao prinosnicu neka prinese efu po svakom juncu i efu po ovnu i hin ulja na svaku efu.
25 – Sedmoga mjeseca, petnaestoga dana u mjesecu, neka o blagdanu isto toliko prinosi sedam dana: isto toliko okajnica, paljenica, prinosnica i ulja.’

NE PROPUSTI  Molitva za unutarnji mir koja vam je potrebna

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Ezekiel 45? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.