Ezekiel 48: Biblija i Stari zavjet

Ezekiel 48: Biblija i Stari zavjet
Vjerai religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Ez 48

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Ezekiel 48. Ezekiel je jedna od knjiga Svetog pisma, dio Staroga zavjeta. Istoimeni pisac je jedan od četiri velikih biblijskih proroka. Napisao je proročanstva o razorenju Jeruzalema, o okolnim narodima i o obnovi Izraela. Biblijska kratica knjige je Ez. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Ezekiel 48

Ez 48: 1 – 5

1 A ovo su imena plemena: od krajnjega sjevera put Hetlona prema Ulazu u Hamat i Haser Enon, od damaščanskoga kraja na sjeveru duž Hamata, od istoka do zapada – dio Danov.
2 Uz područje Danovo, od istoka do zapada – dio Ašerov.
3 Uz područje Ašerovo, od istoka do zapada – dio Naftalijev.
4 Uz područje Naftalijevo, od istoka do zapada – dio Manašeov.
5 Uz područje Manašeovo, od istoka do zapada – dio Efrajimov.

Ez 48: 6 – 10

6 Uz područje Efrajimovo, od istoka do zapada – dio Rubenov.
7 Uz područje Rubenovo, od istoka do zapada – dio Judin.
8 Uz područje Judino, od istoka do zapada neka bude pridržano područje koje ćete Jahvi prinijeti: dvadeset i pet tisuća lakata u širinu, a u dužinu kao svaki drugi dio, od istoka do zapada. U sredini neka bude Svetište.
9 To pridržano područje koje ćete Jahvi prinijeti neka bude dugačko dvadeset i pet tisuća lakata, široko deset tisuća.
10 To sveto, prineseno područje za svećenike neka bude na sjeveru dvadeset i pet tisuća lakata; prema zapadu široko deset tisuća, prema istoku široko deset tisuća; prema jugu dugačko dvadeset i pet tisuća. U sredini neka bude Jahvino Svetište.

Ez 48: 11 – 15

11 A posvećenim svećenicima, potomcima Sadokovim, koji su mi vjerno služili i nisu, kao leviti, zastranili kad su ono zastranili sinovi Izraelovi:
12 njima će pripasti dio od toga najsvetijeg područja zemlje, uz područje levitsko.
13 A levitima, baš kao i području svećeničkom: dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu – ukupno dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, deset tisuća u širinu.
14 Od toga se ništa ne smije prodati ni zamijeniti; ne smije se ni na koga prenijeti ta prvina zemlje, jer je Jahvi posvećena.
15 Pet tisuća lakata u širinu, što ostane od onih dvadeset i pet tisuća, neka bude opće područje: za grad, za naselje i za čistinu. Grad neka bude u sredini.

NE PROPUSTI  Prva poslanica Timoteju 4: Biblija i Novi zavjet

Ezekiel 48: 16 -20

16 Evo mjera: sa sjevera četiri tisuće i pet stotina lakata; s juga četiri tisuće i pet stotina; s istoka četiri tisuće i pet stotina; sa zapada četiri tisuće i pet stotina.
17 A čistina oko grada: dvije stotine i pedeset lakata prema sjeveru, dvije stotine i pedeset prema jugu, dvije stotine i pedeset prema istoku, dvije stotine i pedeset prema zapadu.
18 Što ostane u dužinu, duž svetoga područja – deset tisuća lakata prema istoku i deset tisuća prema zapadu, duž svetoga područja – to neka bude za uzdržavanje onih koji služe gradu.
19 Ti koji služe gradu uzimat će se iz svih plemena Izraelovih.
20 Sve, dakle, pridržano područje – dvadeset i pet tisuća lakata sa dvadeset i pet tisuća, u četverokut – prinijet ćete Jahvi: i sveto područje i posjed gradski.

Ez 48: 21 – 25

21 Knezu pripada što preostane: s obje strane svetoga područja i posjeda gradskoga – prema istoku dvadeset i pet tisuća lakata, prema istočnoj strani, i prema zapadu dvadeset i pet tisuća lakata, prema zapadnoj strani, usporedo s drugim područjima – sve je to kneževo. A u sredini je sveto područje i Svetište Doma.
22 Od levitskoga posjeda i od posjeda gradskoga – koje je usred kneževa – i između Judina i Benjaminova područja: kneževo je.
23 Ostala plemena: od istoka do zapada – dio Benjaminov.
24 Uz područje Benjaminovo, od istoka do zapada – dio Šimunov.
25 uz područje Šimunovo, od istoka do zapada – dio Jisakarov.

Ez 48: 26 – 29

26 Uz područje Jisakarovo, od istoka do zapada – dio Zebulunov.
27 Uz područje Zebulunovo, od istoka do zapada – dio Gadov.
28 Uz područje Gadovo, na južnoj strani, prema jugu, ide granica od Tamara do Meripskih voda i Kadeša, pa potokom prema Velikome moru.
29 To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti u baštinu plemenima Izraelovim, to su njihovi dijelovi – riječ je Jahve Gospoda.

NE PROPUSTI  Psalmi iz Biblije 31 i 32: Biblija i Stari zavjet

Ezekiel 48: 30 – 35

30a A ovo su gradska vrata
30b Na sjevernoj strani – četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu –
31a koja će se zvati po Izraelovim plemenima.
31b troja vrata: Vrata Rubenova, Vrata Judina, Vrata Levijeva.
32 Na istočnoj strani – četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu – troja vrata: Vrata Josipova, Vrata Benjaminova, Vrata Danova.
33 Na južnoj strani – četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu – troja vrata: Vrata Šimunova, Vrata Jisakarova, Vrata Zebulunova.
34 Sa zapadne strane – četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu – troja vrata: Vrata Gadova, Vrata Ašerova, Vrata Naftalijeva.
35 Sve uokolo: osamnaest tisuća lakata. A ime će gradu unapredak biti: ‘Jahve je ovdje.'”

Koji su vama najljepši diejlovi iz poglavlja Ezekiel 48? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: